اگر شخصی غش کرد چه کار کنیم؟

اگر شخصی غش کرد, این اقدامات را به کار ببندید:
▪ شخص را وارسی کنید تا مطمئن شوید هنوز نفس می کشد، مجروح نشده یا خونریزی نمی‌کند، و به سرعت هشیاریش را به دست می‌آورد. در غیر این صورت …

اگر شخصی غش کرد, این اقدامات را به کار ببندید:

شخص را وارسی کنید تا مطمئن شوید هنوز نفس می کشد، مجروح نشده یا خونریزی نمی‌کند، و به سرعت هشیاریش را به دست می‌آورد. در غیر این صورت فورا به اورژانس تلفن کنید.

لباس‌هاس اطراف گردن شخص را کنار بزنید.

پس از این که فرد هوشیاریش را به دست آورد، او را در مکان آرام و خنکی برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بخوابانید؛ اگر فرد نمی‌تواند دراز بکشد، او را در حالیکه سرش پایین‌تر از سطح شانه‌ها بین زانوهایش قرار دارد بنشانید.

پاهای فرد را حدود ۳۰ سانتی متر بالاتر از سطح قلب او قرار دهید.

اگر شخص استفراغ کرده است، او را به پهلو بخوابانید، تا از خفگی جلوگیری شود.

www.seemorgh.com