نیروی انسانی یكی از مهمترین مولفه ها و سرمایه های هر سازمان محسوب می شود، البته با توجه به این كه هر سازمان دارای وظایف و ماموریت های خاصی در جامعه می باشد برای انجام این ماموریت …

نیروی انسانی یكی از مهمترین مولفه ها و سرمایه های هر سازمان محسوب می شود، البته با توجه به این كه هر سازمان دارای وظایف و ماموریت های خاصی در جامعه می باشد برای انجام این ماموریت ها نیروی انسانی متناسب با آن تعریف می گردد .

در این راستا سازمان های نظامی و انتظامی ویژگی های فردی باید به نحوی پیش بینی و ملاك عمل قرار گیرد تا فرد انتخاب شده از عهده انجام ماموریت های نظامی و امنیتی برآید گزینش و استخدام ناجا ساز و كار جدید خود به منظور تحقق آرمانها اهداف و ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در صدد است بستری مناسب برای جذب افراد واجد شرایط فراهم تا در سلك پلیس خدمتگزار در راه برقراری و حفظ امنیت و تامین آسایش آحاد جامعه انجام وظیفه نماید .