چگونه برای شرکت هدف گذاری کنیم ؟

▪ تعریف هدف : هدف رویایی است با ضرب العجل زمانی
در واقع هدف مفهومی است که مقصد، مسیر و برنامه رسیدن به مقصد را معنی می دهد.
▪ ویژگی های هدف : هدف باید SMART باشد.
۱) مشخص بودن Specific
۲) قابل اندازه …

تعریف هدف :

هدف رویایی است با ضرب العجل زمانی

در واقع هدف مفهومی است که مقصد، مسیر و برنامه رسیدن به مقصد را معنی می دهد.

ویژگی های هدف :

هدف باید SMART باشد.

۱) مشخص بودن Specific

۲) قابل اندازه گیری Measurable

۳) دست یافتنی Achivable

۴) مرتبط با ما Relevant

۵) زمان دار بودن Time bound

انواع هدف :

۱) اهداف شخصی در شرکت

۲) اهداف بخش یا هر قسمت در شرکت

۳) اهداف شرکت

۴) اهداف رسالتی شرکت

اهداف شخصی :

شامل برنامه ، مسیر و مقصد هر فرد در سازمان است که به او انگیزه می دهد، مانند :

- درآمد بیشتر

- موفقیت در کار

- کسب مسئولیت بیشتر

- محبوبیت و احترام

- بالابردن اطلاعات

- فعالیت اجتماعی

بدون اهداف شخصی افراد بیش از ۶ماه در شرکتی ماندگار نخواهند بود.

اهداف بخش :

شامل برنامه ، مسیر و مقصدی است که وظایف و عملیاتی که وظایف آن بخش می باشد به آن معنی می دهد،مانند :

- سود بیشتر

- هزینه کمتر

- رضایت مشتری

بدون اهداف مشخص بخشی در یک شرکت کارکنان آن فقط به شرکت می آیند تا حقوق بگیرند!

اهداف شرکت :

شامل برنامه ها و مسیرهایی است که کل شرکت را به جلو می برد،مانند:

- سود آوری

- بالابردن استانداردها و کیفیت

- کنترل هزینه ها

- رضایت کارکنان

- رضایت مشتریان

- ایجاد مشتریان جدید

- حفظ مشتریان فعلی

- ایجاد مشاغل جدید

- بدست آوردن سهم بیشتری در بازار

بدون اهداف شرکتی یک شرکت بیشتر از ۳ سال دوام نمی آورد و نابود می شود!

اهداف رسالتی شرکت :

- افق بلند مدت شرکت می باشد.

- سودآور و حافظ منافع مشتریان بودن

- ارایه تصویر خوب و مثبت اجتماعی به مشتریان به صورت عملی

- جهانی شدن

- دست یابی به تکنولوژی بالاتر

- بدون هدف رسالتی ،یک شرکت بیشتر از ۱۰ سال عمر نخواهد کرد!