تمیز کردن چتر

برای تمیز کردن چتر، از اسفنجی که آغشته به آب و آمونیاک است استفاده ‌کنید. پس از خشک شدن بار دیگر اسفنج را در آب و سرکه خیس کنید و روی آن بکشید، سپس چتر را خشک کنید. با این کار رنگ و …

برای تمیز کردن چتر، از اسفنجی که آغشته به آب و آمونیاک است استفاده ‌کنید. پس از خشک شدن بار دیگر اسفنج را در آب و سرکه خیس کنید و روی آن بکشید، سپس چتر را خشک کنید. با این کار رنگ و لطافت اولیه خود را باز خواهد یافت.