برای ساختمان اسکلت بال و بدنه هواپیما که از تیرک‌های بسیار قوی و محکم و بزرگ و کوچک تشکیل گردیده از مقاوم‌ترین و سبک‌ترین و پرقدرت‌ترین فلزات استفاده شده است.
فلزاتی چون تیتانیوم …

برای ساختمان اسکلت بال و بدنه هواپیما که از تیرک‌های بسیار قوی و محکم و بزرگ و کوچک تشکیل گردیده از مقاوم‌ترین و سبک‌ترین و پرقدرت‌ترین فلزات استفاده شده است.

فلزاتی چون تیتانیوم و آلومینیوم و منیزیم و تنگستن و در بعضی قسمت‌ها هم از آلیاژهای ترکیبی و مصنوعی کمک گرفته شده است.

کلیه وسایل و ادوات فنی پروازی هواپیما و ادوات پروازی بر روی اسکلت و شاسی سوار می‌شود. و سپس بر روی آن روکش خارجی نصب می‌گردد.