استیل کولین

استیل کولین با اثر بر روی گیرنده موسکارینی چشم، موجب تنگی مردمک چشم و انقباض عضله مژگانی (تطابق) می‌شود.
● موارد مصرف: استیل کولین برای ایجاد تنگی کامل مردمک چشم چند ثانیه پس …

استیل کولین با اثر بر روی گیرنده موسکارینی چشم، موجب تنگی مردمک چشم و انقباض عضله مژگانی (تطابق) می‌شود.

موارد مصرف:

استیل کولین برای ایجاد تنگی کامل مردمک چشم چند ثانیه پس از خروج کردن عدسی چشم در جراحی آب‌مروارید. در پیوند قرنیه، برداشتن عنبیه و سایر اعمال جراحی بخش قدامی چشم که در طی آنها تنگی سریع و کامل مردمک چشم ممکن است لازم باشد. از آنجا که طول مدت اثر استیل کولین کوتاه است، این دارو تنها برای مصرف داخل چشم و به‌منظور ایجاد تنگی مردمک طی جراحی مصرف می‌شود.