كهنسال‌ترین حیوان زنده‌ای كه اكنون بر روی زمین زندگی می‌كند، احتمالاً یك لاك‌پشت جزایر گالاپاگوس به نام هری (۱) است كه اكنون در كانبرای استرالیا زندگی می‌كند.
برخی بر این …

كهنسال‌ترین حیوان زنده‌ای كه اكنون بر روی زمین زندگی می‌كند، احتمالاً یك لاك‌پشت جزایر گالاپاگوس به نام هری (۱) است كه اكنون در كانبرای استرالیا زندگی می‌كند.

برخی بر این باورند كه این لاك‌پشت، توسط چارلز داروین، از جزایر گالاپاگوس به استرالیا برده شده است. مطالعات انجام شده بر روی DNA این لاك‌پشت نیز تأیید می‌كند كه او پیش از سفر تحقیقاتی مشهور سال ۱۸۳۵ داروین به دنیا آمده و بنابراین حداقل ۱۷۰ سال سن دارد.

پی‌نوشت:

۱- Harry

منبع:

Time, ۲۸ November ۲۰۰۵