آداب غذاخوردن

نجیح خاطره ای را از امام حسن(ع) نقل کرده است... همین که به نزد امام مجتبی(ع) رسیدم، دیدم آن حضرت دارد غذا می خورد. در این موقع، سگی آمد و در پیش روی آن حضرت ایستاد. خوب که نگاه کردم دیدم …

نجیح خاطره ای را از امام حسن(ع) نقل کرده است... همین که به نزد امام مجتبی(ع) رسیدم، دیدم آن حضرت دارد غذا می خورد. در این موقع، سگی آمد و در پیش روی آن حضرت ایستاد. خوب که نگاه کردم دیدم امام حسن(ع) یک لقمه غذا که می خورد، یک لقمه هم به آن سگ می دهد. با تعجب گفتم: یابن رسول الله این چه کاری است که می کنید؟ اجازه بدهید این سگ را از اینجا دور کنم. اما امام اجازه این عمل را به من ندادند و فرمودند: نه! این کار را نکن! چون دوست ندارم در حالی که دارم غذا می خورم، جانداری به من بنگرد و چیزی به او ندهم. بگذار باشد، وقتی که سیر شد خودش می رود!(۱)

۱) زندگانی چهارده معصوم، ص ۵۳۵