● یكی از مهمترین سوالات یك مادر باردار علایم شروع زایمان است برخی از این علایم به شرح زیر است:
۱.Bloody Show:
مشاهده ترشحات قرمز, قهوهای و یا صورتی رنگ است كه بر روی لباس زیر دیده می شود.این …

یكی از مهمترین سوالات یك مادر باردار علایم شروع زایمان است برخی از این علایم به شرح زیر است:

۱.Bloody Show:

مشاهده ترشحات قرمز, قهوهای و یا صورتی رنگ است كه بر روی لباس زیر دیده می شود.این علامت نشان دهنده شروع تغییرات در دهانه رحم می باشد. توجه داشته باشید كه گاهی بعد از نزدیكی و یا بدنبال معاینه داخلی این علامت را مشاهده خواهید کردكه نگران كننده نیست

۲.Mucous Plug:

دهانه سرویكس با قطعه ضخیمی از ترشحات مسدود شده كه نوزاد را در زمان حاملگی حفظ می كند . در زمان زایمان وقتی تغییرات سرویكس شروع می شود مقداری از این ترشحات آزاد می شود . مقدار آن بستگی به سرعت تغییرات دهانه سرویكس دارد

۳.Loose Stool:(اسهال)

اسهال از علایم دیگر شروع لیبر می باشد كه كمك می كند سیستم گوارش پاك شده و همچنین جای بیشتری برای عبور جنین از كانال زایمانی ایجاد می شود (بین واژن و ركتوم فقط یك لایه پوست وجود دارد)

۴. Contractionانقباضات:

انقباضات رحم كمك به باز شدن دهانه رحم می كند.

بسیاری از خانمها در انتهای حاملگی انقباضاتی دارند

توجه داشته باشید انقباضات واقعی:

منظم هستند

از یك پترن منظمی تبعیت می كنند مثلا هر ۱۰ دقیقه هستند

كم كم فاصله آنها كم شده و بهم نزدیك می شوند

كم كم طول زمان انقباضات بیشتر می شه

انقباضات قوی تر می شوند

هر انقباض از قسمت انتهایی كمر شروع شده و به سمت جلو تیر می كشه و یا بالعكس

۵.Back Acheدرد كمر:

كمر دردی كه گاهی می گیره و گاهی ول می كنه از علایم شروع زایمان است این در واقع نوعی انقباض است كه در ناحیه پشت احساس می شود.

۶.Water Break پارگی كیسه آب:

یكی دیگر از علایم زایمان یارگی كیسه آب است كه بمقدار كم یا زیاد در لباس زیر مشاهده می شود. توجه داشته باشید كه مایع آمنیوتیك بدون رنگ و بدون بو است ولی زمانی كه زرد, قهوهای یا سبز باشد نشان دهنده وجود مكونیوم (اولین مدفوع جنین) است كه می تواند برای جنین خطرناك باشد.

چه زمانی به بیمارستان مراجعه كنیم:

۱. پارگی كیسه آب

۲.ودر مواقعی كه كیسه آب پاره نشده ولی انقباضات به طول ۱ دقیقه و به فاصله ۵ دقیقه از یكدیگر رخ دهد.