قدرت جادویی کلمات

هیچ‌وقت فکر کرده‌اید کلماتی که استفاده می‌کنید مانع ورود موفقیت به زندگی شما هستند؟
چگونه در زندگی روزانه‌تان می‌نویسید یا حرف می‌زنید؟ آیا می‌دانید انتخاب کلماتی که …

هیچ‌وقت فکر کرده‌اید کلماتی که استفاده می‌کنید مانع ورود موفقیت به زندگی شما هستند؟

چگونه در زندگی روزانه‌تان می‌نویسید یا حرف می‌زنید؟ آیا می‌دانید انتخاب کلماتی که استفاده می‌کنید در پیشرفت و رشد شما اهمیت دارند؟ می‌دانستید انتخاب کلمات مناسب می‌تواند شما را جلو ببرد و استفاده از کلمات نامناسب می‌تواند روی پیشرفت شما تاثیر منفی بگذارد؟

میلیون‌ها کلمه برای استفاده وجود دارد ولی آیا شما روی انتخاب آنها به اندازه کافی دقیق و هوشیار هستید؟ آیا هیچ تلاشی در انتخاب درست کلمات در گفته‌ها و نوشته‌های‌تان می‌کنید؟ گاهی کلماتی که انتخاب می‌کنید، می‌توانند تعیین‌کننده پیشرفت یا عدم پیشرفت شما و موفقیت یا شکست شما باشند.

آیا از کلماتی استفاده می‌کنید که باعث محدودیت شما می‌شوند و کنترل زندگی‌‌تان را به دیگران می‌دهد؟ مثلا:

«او همیشه دنبال پیدا کردن خطا در کارهای من است.»

«رییس من آدم خوبی نیست و بیش از حد از من کار می‌کشد.»

«من همین‌ام که هستم.»

«سعی می‌کنم.»

«او روز مرا خراب کرد.»

«نمی‌توانم.»

جملاتی که در بالا گفته شد می‌توانند شما را محدود کنند؛ زیرا کنترل زندگی‌تان را از شما می‌گیرند و شما را در موقعیت‌هایی قرار می‌دهند که هیچ‌وقت نمی‌خواهید، اما همه ما تنها در صورتی می‌توانیم رشد کنیم و در زندگی‌مان به موفقیت دست یابیم که کنترل زندگی‌مان را در دست بگیریم.

اگر اهل موفقیت‌اید، بهتر است جملات بالا را با جملات زیر عوض کنید:

«چرا او همیشه اشتباهی در من پیدا می‌کند و من چه‌طور می‌توانم از این اتفاق جلوگیری کنم؟»

«من احتیاج به کمک دارم و از رییس‌ام درخواست کمک خواهم کرد و با او صحبت می‌کنم که چگونه باید این کارها را انجام بدهم.»

«من مسوول زندگی خودم هستم و روش زندگی‌ام را اگر بخواهم می‌توانم عوض کنم.»

«من حتما انجام‌اش خواهم داد.»

«به هیچ کسی اجازه نمی‌دهم روزم را خراب کند.»

«حتما راهی وجود دارد. باید راهش را پیدا کنم.»

سعی می‌کنم، ممنوع!

آیا شخصا از دو کلمه «سعی می‌کنم» زیاد استفاده می‌کنید؟ مثلا اگر دوستان‌تان درباره یک قرار ملاقات بپرسند، شما به آنها جواب می‌دهید: «سعی می‌کنم بیایم؟!»

وقتی این‌گونه جواب می‌دهید به احتمال زیاد شما سر قرار نمی‌روید! در صورتی که اگر بگویید: «من حتما خواهم آمد.» به احتمال خیلی زیاد به جمع آنها خواهید پیوست.

آیا تفاوت بین استفاده از کلمات مناسب و نامناسب را احساس کرده‌اید؟ با انتخاب کلمه درست شما کم‌کم کنترل زندگی‌تان را در دست می‌گیرید و موقعیت فعلی را در راستای موقعیت مطلوب برای خودتان تبدیل می‌کنید.

افراد موفق همیشه از کلمات و عبارات مخصوص انسان‌های موفق استفاده می‌کنند. مثلا اگر شما بلد نباشید کاری را انجام بدهید (مثل نواختن یک ساز) و از شما بپرسند، چه پاسخی خواهید داد؟ به احتمال خیلی زیاد جواب خواهید داد: «نه، من نمی‌توانم!» ولی پاسخ یک فرد موفق این‌گونه خواهد بود: «نمی‌دانم، تا به حال امتحان‌اش نکرده‌ام!» افراد موفق بر این باورند که این توانایی را دارند که هر کاری را انجام دهند و در صحبت‌ها و کلماتی که به کار می‌برند این باورشان منعکس می‌شود. افراد موفق کلمات مناسبی را به کار می‌برند که آنها را صاحب اختیار و قدرت نشان می‌دهند؛ نه کلماتی که آنها را محدود می‌کنند.

سحر حبیبی