پسران زن نما

اگر از جوانانی که عادت کرده اند پوشش، آرایش ورفتارشان را طبق آخرین مدهای رایج تنظیم کنند، پرسیده شود که به چه علت این کار را کرده اند، یا مثلا این آرم وکلمه روی لباس آنها چه کارکردی …

اگر از جوانانی که عادت کرده اند پوشش، آرایش ورفتارشان را طبق آخرین مدهای رایج تنظیم کنند، پرسیده شود که به چه علت این کار را کرده اند، یا مثلا این آرم وکلمه روی لباس آنها چه کارکردی دارد، به سختی می توان پاسخ متقاعد کننده ای شنید ، جز آنکه: «خب، قشنگه !»، «برای اینکه مده .»! به نظربرخی جوانان، رعایت سبک پسندیده روز و پیروی از مد روز، امری اجتناب ناپذیراست. علاوه برزیر ساخت های تاریخی واجتماعی ، مدگرایی دربین جوانان از یک سری اصول و

سازه های روان شناختی نیز تبعیت می کند وبا انگیزه ها ونیازهای چندی در ارتباط است.

میل به دیده شدن توسط دیگران درتمام انسان ها به نسبت های مختلف وجود دارد . گاه این خصلت به صورت نوعی خودنمایی وتقلید چشم بسته از فرهنگ بیگانگان جلوه می کند واغلب نتیجه آن ترویج هویت های بیگانه است.اکنون شاهد گسترش روزافزون علاقه و توجه جوانان به سمت مد و تنوع لباس و پوشش و آرایش سر و ظاهر هستیم .علاقه به مد و لباس که تا چندی پیش پدیده ای صرفا زنانه آن هم در شهر های بزرگ تلقی می شد اکنون نه تنها از مرز های جنسیتی عبور کرده است بلکه مرز های جغرافیایی را هم درنوردیده و جوانان شهر های کوچک را نیز به خود مشغول داشته است . اما آنچه که بیش از همه نگران کننده و حیرت انگیز است رواج آرایش های زنانه در برخی از پسران است.آرایشگاه‌های مردانه این روزها تمام خدمات آرایشگاه‌های زنانه را ارائه می‌کنند از اصلاح ابرو تا رنگ و مش مو.شبه مردانی که به سمت استفاده از مدل‌های زنانه روی می‌آورند عمدتاً دچار ضعف‌های روحی و اعتماد به نفس ضعیف هستند،‌ این افراد برای جلب توجه دیگران اقدام به استفاده از مدل‌های موی خاص و علائم و نشانه‌های وحشتناک می‌کنند.

عمده این افراد برای پر کردن بخش‌های خالی شخصیت خود، ظاهری را انتخاب می‌کنند که به آنها شخصیتی غربی دهد در حالی‌که پست‌ترین اقشار جامعه در کشورهای غربی از این مدل‌ها استفاده می‌کنند. امروز همان‌قدر که رعایت پوشش و ظاهر در زنان اهمیت دارد در برخی پسران نیز اهمیت پیدا کرده و دیگر نباید تنها از جنس مونث در این مقوله نام برد.هر چند در گذشته عفاف در جامعه بیشتر از آنکه واژه‌ای عمومی باشد معنایی زنانه به خود گرفته اما عفاف در مردان همان قدری حائز اهمیت است که عفاف در زنان. مردانی که قرار است ستون خانواده‌هایی در آینده باشند آیا با این ظواهر شکننده قابل اتکاء خواهند بود؟

فاطمه پور سینا