درجه حرارت بدن

دمای طبیعی بدن با افزایش سن، دستخوش تغییرات عمده‌ای نمی‌شود، اما با گذشت زمان، تنظیم درجه حرارت و کنترل آن کمی دچار مشکل می‌شود.
از دست رفتن چربی‌های تجمع‌یافته در زیر پوست …

دمای طبیعی بدن با افزایش سن، دستخوش تغییرات عمده‌ای نمی‌شود، اما با گذشت زمان، تنظیم درجه حرارت و کنترل آن کمی دچار مشکل می‌شود.

از دست رفتن چربی‌های تجمع‌یافته در زیر پوست انسان با افزایش سن، یکی از عواملی است که باعث افت دمای بدن و سرد شدن دست و پاها پس از ورود به دهه‌های پنج و شش زندگی می‌شود و این مسئله، توجیه‌کننده نیاز افراد مسن یا میانسال به پوشیدن لباس‌های بیشتر هنگام قرار گرفتن در محیط‌های سرد است.

از طرف دیگر با افزایش سن، میزان دفع سموم از طریق تعریق کاهش پیدا می‌کند و به این ترتیب، احتمال گرگرفتگی و به دنبال آن افزایش ناگهانی دمای بدن که از عوارض آن سکته قلبی است می‌شود.

تب، علامت مهم و قابل توجه ابتلا به بیماری‌های خطرناک در افراد سالمند است که نباید به آن بی‌توجهی کرد. افزایش دمای بدن هرچند کم و به ظاهر بی‌اهمیت، ممکن است نشانه ابتلای سالمند به عفونت‌های خطرآفرین بوده و در صورت برطرف نشدن آن در فاصله دو یا سه روز باید مورد بررسی پزشک قرار گیرد.

مراجعه مرتب به پزشک معالج برای معاینه سالانه و انجام تمرینات ورزشی مطابق با وضعیت جسمانی و روانی فرد مسن از عوامل مهم در پیشگیری از احتمال وقوع خطر در سالمندان است.

دنیا پرتو