مبارزه با مورچه‌های موذی منزل

هیچ کس دلش نمی خواهد در منزل خود شاهد رژه رفتن مورچه ها آن هم جلوی چشم میهمانان و آن هم از نوع نوروزی اش باشد! زیرا که تمام زحمات خانه تکانی شما را زیر سوال می برد.
اما راه حل چیست؟ …

هیچ کس دلش نمی خواهد در منزل خود شاهد رژه رفتن مورچه ها آن هم جلوی چشم میهمانان و آن هم از نوع نوروزی اش باشد! زیرا که تمام زحمات خانه تکانی شما را زیر سوال می برد.

اما راه حل چیست؟ با ریختن نمک درمحل حرکت مورچه ها باعث می شوید آنها حرکت خود را در آن محل متوقف کرده و از آن محل دور شوند. سوراخهای اطراف حمام، آشپزخانه، اتاق و درها را با سیمان کردن بپوشانید زیرا مورچه ها بیشتر در اطراف دیوار و در اتاق ها زندگی می کنند . چند برگ پوست خیار و یا ظرفی که داخل آن اسانس کاج ریخته اید در محل تجمع مورچه ها قرار دهید، مطمئنا مسیر خود را عوض می کنند. برای جلوگیری از تجمع مورچه ها در کابینت ها می توانید گل میخک را در محل های رفت و آمد آنها قرار دهید چون مورچه ها از بوی این گل خوششان نمی آید . چند عدد مورچه را شناسایی کرده و مسیر آنها را دنبال کنید پس از یافتن لانه ی آنها، با همان راه حل قدیمی و با یک سرنگ کمی نفت درون لانه ی مورچه ها بریزید. البته تا جایی که امکان دارد اقدام به کشتن مورچه ها نکنید.