واقعیت های حیرت انگیز در مورد پشه ها

پشه ها کودکان را به بزرگتر ها و بلوند ها را به سبزه ها ترجیح می دهند احتمالا تحت حمله پشه قرار گرفته اید وقتی که موز خورده اید. میزان نیش زدن آنها زمانیکه ماه کامل است ۵۰۰ برابر …

پشه ها کودکان را به بزرگتر ها و بلوند ها را به سبزه ها ترجیح می دهند احتمالا تحت حمله پشه قرار گرفته اید وقتی که موز خورده اید. میزان نیش زدن آنها زمانیکه ماه کامل است ۵۰۰ برابر می شود. بالهای پشه ۵۰۰ بار در ثانیه بهم می خورد.

تنها حیوانی که باعث بیشترین میزان مرگ و میر در جهان است پشه می باشد. آن ها از علف هایی به اسم Citronella متنفرند چون در پاهایشان حساسیت ایجاد می کند.

پشه ها کودکان را به بزرگتر ها و بلوند ها را به سبزه ها ترجیح می دهند. پشه می تواند هدف خود را از فاصله ۱۸ فوتی شناسایی کند. میانگین زمان زندگی یک پشه ماده بین ۳ تا ۱۰۰ روز است. اما پشه نر فقط ۱۰ تا ۲۰ روز زنده می ماند.

پشه ها در هر بار تخم ریزی بیش از ۳۰۰ عدد تخم تولید می کنند و در طول عمر خود بیش از ۱۵۰ مایل پرواز می کنند و تا ارتفاع ۳۶۰۰ بالای سطح دریا می توانند پرواز کنند. هنگامی که از تخم بیرون می آیند بیش از ۷-۴ روز طول می کشد تا پشه بالغ شود.

سوال:

چند گونه مختلف پشه وجود دارد؟

جواب:

حدود ۲۷۰۰ گونه.

سوال:

وزن یک پشه چقدر است؟

جواب:

بین ۲ تا ۵/۲ میلی گرم

سوال:

پشه ماده در هر بار نیش زدن چه مقدار خون می مکد؟

جواب:

۵ میلیونیم گرم

سوال:

پشه ها چگونه میزبان جدید پیدا می کنند؟

جواب:

با چشم ( حرکات را می بینند)، امواج مادون قرمز ساطع شده از بدن های گرم را می بینند. به سیگنال های شیمیایی حساس هستند. (پشه ها به دی اکسید کربن، اسید لاکتیک در میان مواد شیمیایی حساس هستند.)

سوال:

از جه فاصله ای پشه می تواند شما، گاو و یا سایر میزبانان را شناسایی کند؟

جواب:

از فاصله ۲۰ تا ۳۵ متر.