زرافه

● وسایل مورد نیاز
▪ سه عدد گیره لباس (ترجیحاً گیره چوبی)
▪ مقوا
▪ کاغذ
▪ رنگ آکریلیک یا گواش نارنجی
▪ قلم مو
▪ ماژیک سیاه
▪ چسب
▪ قیچی
● طرز تهیه
روی مقوا شکل یک بیضی (به اندازه دلخواه …

وسایل مورد نیاز

سه عدد گیره لباس (ترجیحاً گیره چوبی)

مقوا

کاغذ

رنگ آکریلیک یا گواش نارنجی

قلم مو

ماژیک سیاه

چسب

قیچی

طرز تهیه

روی مقوا شکل یک بیضی (به اندازه دلخواه برای بدن زرافه) کشیده و دورتادور آن را ببرید. نوار دیگری به عرض حدود سه سانتیمتر نیز از کاغذ جدا کنید تا صورت زرافه را بسازد. با استفاده از قلم مو خال‌های نارنجی روی صورت، بدن و پاهای زرافه کشیده و بگذارید تا خشک شود.نوار کاغذی را دور انگشت پیچیده و پس از حلقه کردن دو بعد آن را به یکدیگر بچسبانید. حال صورت زرافه را انتهای یکی از گیره‌ها قرار دهید و برای محکم شدن کار کناره‌های آن را با کمی چسب، بچسبانید. حال گیره پاهای زرافه و گردن آن را به مقوا وصل کنید تا زرافه ساخته شود.