محمد سلطانی‌فر

دکتر محمد سلطانی‌فر متولد سال ۱۳۴۰ در تهران است
● سوابق تحصیلاتی:
وی لیسانس شیمی را از دانشگاه تربیت معلم تهران و فوق لیسانس و دکترای علوم ارتباطات اجتماعی را دانشگاه آزاد …

دکتر محمد سلطانی‌فر متولد سال ۱۳۴۰ در تهران است

سوابق تحصیلاتی:

وی لیسانس شیمی را از دانشگاه تربیت معلم تهران و فوق لیسانس و دکترای علوم ارتباطات اجتماعی را دانشگاه آزاد اسلامی اخذ کرده است

سوابق علمی – تحقیقاتی:

ـ استاد نمونه سال ۱۳۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز

ـ مدیر گروه ارتباطات اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد از شهریور ۱۳۸۵ تاکنون

ـ مدیر تحقیقات رسانه ای - مرکز تحقیقات استراتژیک از فروردین ۱۳۸۵ تاکنون

ـ استادیار تمام وقت گروه ارتباطات واحد علوم و تحقیقات از سال ۱۳۷۸ تاکنون

ـ مدیر واحد ۴۱ دانشگاه جامع علمی و کاربردی و فرهنگ و هنر

ـ عضو کمیته تخصصی ارتباطات دانشگاه جامع علمی – کاربردی

سوابق رسانه‌ای و ارتباطی:

ـ مدیر مسئول روزنامه انگلیسی زبان TEHRAN TIMES - از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۳

ـ مدیر انتشارات نشریات سازمان تبلیغات اسلامی - از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۲

ـ مدیر مسئول روزنامه انگلیسی زبان IRAN NEWS - از سال ۱۳۷۳ تا کنون

ـ مدیر مسئول هفته نامه آلمانی زبان IRAN ZEITUNG - از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۰

ـ مدیر مسئول روزنامه صبح اقتصاد - از سال ۱۳۸۲ تا‌کنون

ـ مدیر گروه مطالعات رسانه‌ای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت‌نظام - ۱۳۸۵

دکتر سلطانی‌فر مولف کتاب‌های پوشش خبری، انتشارات سیمای شرق- تهران (۱۳۸۲) و روابط عمومی الکترونیک، انتشارات سیمای شرق- تهران (۱۳۸۲) نیز هست