▪ موش
یکی از بهترین رابطه هاست. خانم موش، آقای میمون را پرسش می کند. زندگی شادی در انتظار آنهاست.
▪ گاو
گاو عاشق میمون است و میمون آن قدر با هوش هست که خود را گرفتار چنین رابطه پیچیده …

موش

یکی از بهترین رابطه هاست. خانم موش، آقای میمون را پرسش می کند. زندگی شادی در انتظار آنهاست.

گاو

گاو عاشق میمون است و میمون آن قدر با هوش هست که خود را گرفتار چنین رابطه پیچیده ای نسازد

ببر

بی دردسر نیست. ممکن است میمون، خانم ببر را منحرف کند!

گربه

یک خانه ییلاقی کوچک و زیبا باعث می شود میمون چشمش را به روی خیلی از چیزها ببندد!

اژدها

امکان پذیر است. آقای میمون هنرپیشه ماهری است بسیار دلرباست. طبق معمول او ناامید خواهد شد. اما هرگز ناامیدی خود را بروز نمی دهد.

مار

امکان پذیر است؛ به شرط اینکه میمون، تن به این کار بدهد. همه چیز به میل میمون بستگی دارد.

اسب

نه، اسب در زندگی به احساسات سالم نیاز دارد و حیله گری را در عشق نمی پسندد.

بز

اگر میمون پولدار باشد، چرا که نه؟ همه چیز به جهنم، خانم بز، آقای میمون را سرگرم خواهد کرد!

میمون

دو شریک بی نظیر؛ این دو می توانند به خوبی پیشرفت کنند.

خروس

میمون همیشه می تواند خروس را مسخره کند و خروس هرگز متوجه این مطلب نخواهد شد. نکته مهم این است!

سگ

توصیه نمی شود. سگ موجدی آرمانگراست و از بودن در کنار میمون رنج خواهد برد.

خوک

امکان پذیر است. فریب دادن خوک، برای میمون زحمتی ندارد؛ اما این کار برای میمون لذت بخش نیست؛ افزون بر این، او زیاد به خوک فکر می کند