جوجه

▪ مناسب برای کودکان هفت سال به بالا
● وسایل مورد نیاز
▪ فوم زرد و نارنجی
▪ دو عدد مروارید سیاه رنگ
▪ روبان
▪ لوبیا و ... (برای پر کردن بدن جوجه)
▪ چسب حرارتی
▪ قیچی
▪ گیره لباس
▪ کاغذ …

مناسب برای کودکان هفت سال به بالا

وسایل مورد نیاز

فوم زرد و نارنجی

دو عدد مروارید سیاه رنگ

روبان

لوبیا و ... (برای پر کردن بدن جوجه)

چسب حرارتی

قیچی

گیره لباس

کاغذ برش

طرز تهیه

کاغذ برش را روی الگو انداخته و دورتادور آن را خط بکشید سپس الگو را روی ورقه فوم انداخته و طرح بدن عروسک را ببرید. پاهای عروسک را بین دو الگوی بدن جوجه قرار داده و پس از چسب زدن دور بدن عروسک به جز قسمت سر برای مدت نیم ساعت چند کتاب روی آنها قرار دهید تا به هم بچسبند. نوک عروسک را روی صورت جوجه چسبانده و چشم‌های جوجه را نیز در جای خود بچسبانید. بال‌های جوجه را روی بدن چسب زده و دوباره نیم ساعت زیر چند عدد کتاب قرار دهید.حال بدن جوجه را با لوبیا و ... پر کرده و قسمت باز آن را چسب زده و روی آن را گیره بزنید تا چسب آن خشک شود.روبان را به شکل پاپیون گره زده و سپس زیر نوک جوجه بچسبانید.