ایمنی منازل در برابر زلزله

در سالهای اخیر اطلاعات زیادی در مورد زمین لرزه در اختیار عموم قرار گرفته شده است. در حال حاضر مردم خیلی بهتر و راحتتر فرآیند وقوع زلزله را درک کرده اند و با تلفات ناشی از آن آشنا …

در سالهای اخیر اطلاعات زیادی در مورد زمین لرزه در اختیار عموم قرار گرفته شده است. در حال حاضر مردم خیلی بهتر و راحتتر فرآیند وقوع زلزله را درک کرده اند و با تلفات ناشی از آن آشنا هستند. متاسفانه هنوز هم برای مقابله با آن کاری نمی توانیم انجام دهیم. البته با اتکا به دانش و فن آوری روز راه‌حل‌هایی پیشنهاد شده که در برخی از شرایط مفید به نظر می‌رسد. با این وجود، در حال حاضر این امکان وجود ندارد که بتوان پیش بینی کرد دقیقاً چه وقت زلزله روی می دهد تا همه خودشان را از قبل آماده کنند.

زمین لرزه به واسطه فرآیندهای نسبتا غیر قابل پیش بینی که در اثر فعل و انفعالات درونی زمین پدید می آیند، رخ می دهد. برهمکنش مواد مذاب داخلی زمین آشوبهای شدیدی را در داخل زمین بوجود می آورد که زلزله بازتاب بیرونی آن است.

ایران کشوری زلزله‌خیز است، با رعایت نکات ایمنی در برابر وقوع این پدیده طبیعی آماده باشیم و نتایج نامطلوب ناشی از آنرا کاهش دهیم.

ـ با صرف هزینه‌های اندک برای مقاوم‌سازی ساختمانها، از خسارتهای بزرگ جلوگیری کنیم.

ـ استفاده از مصالح مناسب، استحکام ساختمان شما را در مقابل زلزله افزایش می‌دهد.۶۱۴۸۵;

ـ افزایش بدون محاسبه طبقات ساختمان، مقاومت آن را در مقابل زلزله کم می‌کند.۶۱۴۸۵;

ـ با خانواده خود در مورد زلزله، احتمال وقوع آن و نکات ایمنی صحبت کنید.

ـ به کودکانمان بیاموزیم به جای ترس و تسلیم، برای رویارویی با زلزله آماده باشند.

ـ ایمن‌سازی خانه در برابر وقوع زلزله نیاز به همکاری و آگاهی تمام افراد خانواده دارد.۶۱۴۸۵;

ـ سرعت عمل و پناهگیری مناسب، به هنگام وقوع زلزله ایمنی شما را افزایش می‌دهد.۶۱۴۸۵;

ـ به فرزندان خود اماکن امن را برای پناهگیری هنگام وقوع زلزله بیاموزید.

ـ برای ایمنی در مقابل زلزله محل خواب خود را دور از اشیای قابل سقوط و پنجره‌ها انتخاب کنید.۶۱۴۸۵;

ـ هنگام وقوع زلزله چنانچه در طبقه همکف و به در خروجی نزدیک هستید فوری به فضای باز بروید.

ـ اگر هنگام وقوع زلزله در آپارتمان هستید سعی کنید حتی‌المقدور از پله یا آسانسور برای رفتن به طبقات استفاده نکنید.

ـ چنانچه هنگام وقوع زلزله در اماکن عمومی مانند فروشگاه و یا سینما هستید برای خروج به طرف دربها هجوم نبرید و در عوض به کناره ستونها و دیوارها و جاهای امن پناه ببرید.

ـ به محض احساس وقوع زلزله از وسایل قابل سقوط و شکستنی فاصله بگیرید.

ـ به هنگام وقوع زلزله درخیابان از ساختمانهای بلند، درختها و پلها فاصله بگیرید.

ـ بعد از وقوع زلزله خیابانها را برای عبور و مرور نیروهای امدادرسان باز بگذارید.۶۱۴۸۵;

ـ اگر در طبقه همکف ساختمان های یک یا دو طبقه هستید و به در خروجی نزدیک هستید به فضای باز رفته و پناه بگیرند.

ـ از پنجره ها و درهای شیشه ای فاصله بگیرید.

ـ از کنار وسایلی که امکان سقوط یا پرتاب دارند دور شوند، اگر داخل اتاق هستید در زیر میز پناه گیری کرده و با دست پایه های میز را بگیرید.

www.manzelmag.com/