یادداشتی بر کتاب دنیا بازیچه یهود

کتاب « دنیا بازیچه ی یهود » کتاب ارزشمندی تالیف مرحوم آیت الله سید محمد حسینی شیرازی است که مطالب بسیاری مفیدی درباره ی ایهدیت به دست می دهد .
در این کتاب نخست مترجم به بیان تاریخچه …

کتاب « دنیا بازیچه ی یهود » کتاب ارزشمندی تالیف مرحوم آیت الله سید محمد حسینی شیرازی است که مطالب بسیاری مفیدی درباره ی ایهدیت به دست می دهد .

در این کتاب نخست مترجم به بیان تاریخچه ی یهود پرداخته و پس از آن در سرفصل های مختلف گوشه هایی از ویژگی های قوم ستیزه گر یهود در دنیای معاصر بیان نموده است .

در بخشی از همین قسمت به بیان ویژگی های قوم یهود از دیدگاه قرآن پرداخته است و با بیان آیاتی از کلام خداوند به برخی از برجسته ترین صفات غیر انسانی یهودیان چون « وحشی گری و سنگدلی » ، « کشتن پیامبران الهی » ، « دروغ ، تهمت ، تحریف » ، « حیله و نیرنگ » ، « مال اندوزی و ثروت پرستی » ، « پیمان شکنی » ، « فساد اخلاق » و « ربا » پرداخته است .

در بخش دیگر به تاثیرات یهود بر امریکا بالاخص بالخص قدرت یهود در سینما ، تئاتر و موسیقی پرداخته و پس از آن به چگونگی پیدایش اسرائیل و برخی از دسیسه ها و جنایات آن پرداخته است و به طور مبسوطی جنگ اسراییل و اعراب شرح نموده است .

پس از این مقدمات ترجمه متن اصلی نوشته شده است که در ابتدا به معرفی یهود و پس از آن برخی از مسائل مربوط به یهود همچون تورات و عهد عتیق ، تلمود ، ماسونیسم و پروتکل ها پرداخته و ضمن آن اندیشه های انحرافی و مسخره ی یهودیان را بیان نموده است .

با مطالعه ی این قسمت که به زیبایی به نگارش در آمده است می توان دانست که یهودیت در جهان فعلی چه اهدافی را دنبال می کند و با دقت و تامل در آن متوجه خواهیم شد که به واقع یهودیت دنیا را بازیچه ی خود قرار داده است .

با توجه بی این که این کتاب در سال ۸۱ چاپ شده و ۴۰ سال پیش تالیف گردیده است می توان با مطالعه ی اندیشه های فوق و بررسی مسائل و مشکلاتی که در سال اخیر به وقوع پیوسته است دست پنهان یهودیت را در بسیاری از آن ها مشاهده نمود .

نویسنده در بخش دیگری از کتاب به نفوذ و سیطره یهودیت پرداخته و با ارائه ی آمارها نشان داده است که بسیاری از سازمان های بین المللی و نهادها و ادارات آمریکایی تحت نفوذ و سلطه ی یهودیت می باشد .

در بخش دیگر به توطئه ی یهودیت پرداخته است و به طور ویژه به چگونگی سقوط دولت عثمانی و نیز چگونگی سقوط روسیه پرداخته است .

در بخش پایانی نیز به جنایت های یهودیت اشاره کرده و برخی از اندیشه های آن ها همچون خون ریختن در دو عید مقدس آن ها اشاره کرده که در نتیجه ی این اندیشه جنایات های بی شماری توسط این قوم به وقوع پیوسته است .

در پایان کتاب نیز نویسنده به وظیفه ی ما در مقابل این جنایت ها اشاره کرده است و از مسلمانان خواسته است برای مقابله با یهود اشغالگر و رسوا نمودن آنان با تمام نیرو وارد جنگ و کارزار همه جانبه شوند .

مطالعه ی کتاب فوق اطلاعات بسیار مفیدی برای من به همراه داشت لذا به همه ی عزیزان توصیه می نمایم به مطالعه ی کتاب فوق اهتمام نمایند .

سید مرتضی موسوی تبار