گلدان شیشه‌ای

● وسایل مورد نیاز
▪ شیشه خالی
▪ رنگ آکریلیک
▪ قلم‌مو
▪ وسایل تزئینی مانند مهره یا نوار تزئینی
● طرز تهیه
شیشه‌های خالی مربا، سس و... این قابلیت را دارند که به جای گلدان مورد استفاده …

وسایل مورد نیاز

شیشه خالی

رنگ آکریلیک

قلم‌مو

وسایل تزئینی مانند مهره یا نوار تزئینی

طرز تهیه

شیشه‌های خالی مربا، سس و... این قابلیت را دارند که به جای گلدان مورد استفاده قرار گیرند. برای این منظور ابتدا با استفاده از رنگ آکریلیک خارج شیشه را رنگ‌آمیزی کرده و اجازه دهید تا خشک شود.

هر چه تعداد دفعات رنگ‌آمیزی بیشتر باشد، رنگ شیشه پررنگ‌تر خواهد بود.

حال روی شیشه را با مهره‌ها یا نوارهای تزئینی به دلخواه آراسته و گل‌ها را درون آن قرار دهید.