آموزش بافتن کلاه

این اندازه ها برای نینی های به ترتیب ۶ ماهه.۱۲ ماهه و ۱۸ ماهه هستن ولی می توانید برای خودتون یا همسرتون هم ببافید
برای بافتن این کلاه از کاموا متوسط و میل ۵ میلی استفاده میکنیم
▪ …

این اندازه ها برای نینی های به ترتیب ۶ ماهه.۱۲ ماهه و ۱۸ ماهه هستن ولی می توانید برای خودتون یا همسرتون هم ببافید

برای بافتن این کلاه از کاموا متوسط و میل ۵ میلی استفاده میکنیم

دستور کار:

اول۴۸..۵۶....۶۴ تا سر میندازیم(این ۳ تا عدد به ترتیب واسه ۶...۱۲... و ۱۸ ماهه شما عددی رو که مریوط به اندازه نینی تون میشه فقط انتخاب کنین)

بعدش ۱۶...۲۰...۲۴ ردیف میبافیم

توی ردیف بعد ۱۱....۱۳...۱۵ تا میبافیم بعد یه دونه اضافه میکنیم... این کار رو ۴ بار تکرار میکنیم تا تعداد دانه ها به ۵۲....۶۰....۶۸ تا بزسه.

حالا قسمت ضربدری....

ردیف ۱: ۴ تا زیر... ۴ تا رو تا آخر

ردیف ۴:۴ تا رو... ۴ تا زیر تا آخر

ردیف ۳: (مثل ردیف ۱)

ردیف ۴: (مثل ردیف ۲)

ردیف ۵ : ۴ تا زیر.... ۴ تایی رو که میخوایم رو ببافیم.. ۲ تای اولشو موقتا میزاریم رو یه میل دیگه...۲ تای دوم رو میبافیم و بعد اون دوتا رو که کنار گزاشتیم میبافیم... دوباره ۴ تا زیر..... تا آخر

ردیف ۶: (مثل ردیف ۲)

ردیف ۷: (مثل ردیف ۱)

ردیف ۸: (مثل ردیف ۲)

ردیف های ۱ تا ۸ رو تکرار می کنیم تا به اندازه ۹...۱۰.۵....۱۱.۵ سانت برسد..

بعد از اون دانه ها را کم میکنیم.. به این ترتیب:

ردیف۱: ۱ رو... ۲ تا با هم رو....تا آخر که باید ۳۵....۴۰....۴۶ دانه داشته باشیم

ردیف ۲: ۲ با هم رو...۱ رو.... به ترتیب۱۷..۲۰...۲۳ دانه میماند

ردیف ۳: ۲ با هم رو...۱ رو.... به ترتیب۹..۱۰...۱۱ دانه میماند

ردیف ۴: ۲ با هم رو...۱ رو.... به ترتیب۴..۵...۵ دانه میماند

۱ ردیف ساده ببافید....

کاموا را با دنباله بلند ببرید... از داخل دانه ها رد کرده و آنا سفت کنید و گره بزنید

http://baftak.blogfa.com