مسمومیت ناشی از مصرف زیاد آب یا hyponatremia

این مسمومیت هنگامی اتفاق می افتد که بخاطر مصرف زیاد آب ، مواد مغذی محلول در بدن بسیار رقیق شده و دیگر قادر به ایفای نقش خود نیستند . الکترولیت ها مایعاتی هستند که در ساده ترین …

این مسمومیت هنگامی اتفاق می افتد که بخاطر مصرف زیاد آب ، مواد مغذی محلول در بدن بسیار رقیق شده و دیگر قادر به ایفای نقش خود نیستند .
الکترولیت ها مایعاتی هستند که در ساده ترین شکل حاوی یونهای نمک بوده که مایعات و پیامهای عصبی را به داخل یا خارج از سلول منتقل میکنند .مسمومیت با آب (ناشی از مصرف زیاد) باعث به هم خودن تعادل الکترولیت بدن و غلظت یون سدیم شده و در نهایت باعث ایجاد hyponatremia میشود . در صورت بروز این وضعیت شخص به حالت کما رفته و ممکن است فوت کند . در صورت رسیدگی سریع به شخص و تزریق IV ، سطح الکترولیت بدن مجدداً بالا رفته و شخص بهبود می یابد .
هنگامی که فردی بر اثر hyponatremia فوت میکند نخستین فاکتور جهت تشخیص این مسمومیت ، به هم خوردن تعادل سدیم بدن میباشد که منجر به تخریب سلولی در سطح وسیع میگردد . سدیم یونی دارای بار مثبت است و وظیفه آن به گردش درآوردن مایعات خارج از سلول است که درنهایت این امر منجر به تنظیم فشار خون و کنترل صحیح سیگنالهایی میشود که ماهیچه ها را کنترل میکنند . سلولها بطور مستمر ، غلظت مشخصی از سدیم را در بدن ایجاد و کنترل میکنند . درون سلولها مقدار بیشتری الکترولیت نسبت به آب و خارج از سلولها مقدار بیشتری آب نسبت به الکترولیت وجود دارد . سلولهای بدن بوسیله جابجابی آب و الکترولیت به درون یا خارج از سلول ، سطح غلظت سدیم را در بدن کنترل میکنند . ولی هنگامی که شخصی در مدت زمان کوتاهی حجم بسیار زیادی آب بنوشد و آب حاوی هیچگونه الکترولیتی نباشد ، سلولها دیگر قادر به کنترل وضعیت ایجاد شده (رقیق شدن سدیم) نیستند .
در نتیجه سلولها سعی میکنند با جذب مقدار زیادی از آب نوشیده شده ، سطح غلظت سدیم را در مایعات بدن افزایش دهند . سلولها بسته به نوعشان مقدار متفاوتی از آب را جذب میکنند . سلولهای مغز آنقدر آب جذب میکنند که فشار آب جذب شده ، باعث ترکیدن و تخریب سلولهای مغز میگردد . مسمومیت ناشی از مصرف زیاد آب بسیار شبیه به مسمومیت ناشی از مصرف زیاد الکل است که علائم آنها حال تهوع و استفراغ و از بین رفتن هوشیاری شخص میباشد . علائم دیگر شامل سردرد ، ضعف ماهیچه ای و تشنج میباشد . مسمومیت های شدید منجر به حالت کما و مرگ شخص میشود .
مقدار آبی که باعث ایجاد این پدیده میشود دقیقاً مشخص نیست و از شخصی تا شخص دیگر میتواند متفاوت باشد ، این پدیده بسیار نادر بوده و معمولاً در ورزشکارانی که از آب خالص بدون هیچگونه الکترولیت استفاده میکنند ، بیشتر دیده میشود .