تزئین چراغ با صدف

چراغ‌های شیشه‌ای را می‌توان با صدف‌های زیبا از حالت سادگی خارج کرده و بر جذابیت آنها افزود.
بدین منظور به تعدادی صدف یک شکل و چسب نیاز است. ابتدا باید حباب شیشه‌ای را از چراغ …

چراغ‌های شیشه‌ای را می‌توان با صدف‌های زیبا از حالت سادگی خارج کرده و بر جذابیت آنها افزود.

بدین منظور به تعدادی صدف یک شکل و چسب نیاز است. ابتدا باید حباب شیشه‌ای را از چراغ جدا کرد. سپس از قسمت عریض‌تر حباب شروع کرده و به ترتیب صدف‌ها را روی آن چسباند. لایه بعدی باید با لایه زیرین کمی همپوشانی داشته و به ترتیب از اندازه صدف‌ها کاسته شود. این کار را تا جایی تکرار کنید که سطح چراغ کاملاً پوشیده شود.