درمان سفید شدن مو

تنها علاج سفید شدن فیزیولوژیكی موها رنگ كردن آنها می باشد.

تنها علاج سفید شدن فیزیولوژیكی موها رنگ كردن آنها می باشد. رنگهای گیاهی نه تنها بی ضرر هستند بلكه باعث تقویت موها نیز می گردد.

در مواردی كه سفید شدن موها به علت بیماریهای پوست سر و یا سایر بیماریهای دیگر بدن باشد، بایستی به پزشك متخصص مراجعه نموده و با معالجه این بیماری ها و رفع آن معمولاً موها پس از چند ماه رنگ طبیعی خود را كم كم به دست خواهند آورد.

اصلاح رژیم غذایی ، مراعات بهداشت عمومی، خوردن ویتامینهای لازم و ضروری سبب تسهیل رنگ پذیری موها می گردد.