ریفلاکس در نوزادان

ریفلاکس معده‌ای-روده‌ای هنگامی رخ می‌دهد که محتویات معده به درون مری بازمی‌گردد
این عارضه در میان بزرگسالان رایج است،‌ اما نوزادان هم ممکن است به آن مبتلا شوند.
نشانه‌های …

ریفلاکس معده‌ای-روده‌ای هنگامی رخ می‌دهد که محتویات معده به درون مری بازمی‌گردد

این عارضه در میان بزرگسالان رایج است،‌ اما نوزادان هم ممکن است به آن مبتلا شوند.

نشانه‌های هشداردهنده ابتلای نوزاد به ریفلاکس اینها هستند:

سرفه مداوم و مکرر.

گریه‌کردن مداوم گویی که نوزاد دچار درد است.

استفراغ مکرر، به خصوص در چند هفته اول پس از تولد.

استفراغ جهنده.

نگهداشتن نفس یا نفس نکشیدن نوزاد برای چند لحظه به طور ظاهری.

رشد کندتر از حد معمول.

کاهش وزن.

خس‌خس سینه هنگام نفس کشیدن.