بیماری‌های لثه

برخی از انواع بیماریهای لثه که ۷۵ درصد پس از سن ۳۵ سالگی رخ می دهد. شاید شما این مثل را شنیده باشید " برای محافظت از دندان های خود ، مراقب لثه هایتان باشید" این نصیحت خوبی است .
● …

برخی از انواع بیماریهای لثه که ۷۵ درصد پس از سن ۳۵ سالگی رخ می دهد. شاید شما این مثل را شنیده باشید " برای محافظت از دندان های خود ، مراقب لثه هایتان باشید" این نصیحت خوبی است .

علایمی از بیماریهای لثه :

لثه ها هنگام مسواک زدن خونریزی می کنند.

لثه های قرمز ، ورم کرده و نازک

لثه هائی که از دندان ها فاصله گرفته اند.

تنفس سخت که نفس برنمی گردد.

لق شدن دندان ها

تغییر وضعیت قرارگرفتن دندان ها هنگام گاز زدن

تغییر در وضعیت دندان های مصنوعی

پس رفتن لثه ها

بیماریهای لثه به بافتی که دندان ها را احاطه کرده و محافظت می کند اثر می کند.علت این امر باکتری است که می تواند در ساختمان پلاک و باره دندان رسوخ و لثه ها را اذیت کند و موجب خونریزی و پس رفتن لثه ها شود. اگر ورم لثه کنترل نشود موجب بیماری جدی لثه بنام "پیرو " می شود که این عفونت در درازمدت سرانجام باعث ریزش دندان ها می شود.

ورم لثه و پیرو که جزیی ازبیماریها و عفونت های جدی لثه هستند اگر درمان نشوند باعث ریزش دندان ها می شوند. اغلب بیماریهای لثه به عنوان" پیرو" شناخته شده ، عفونت میکربی مزمنی است که بر روی لثه ها و استخوان هایی که از دندان ها محافظت می کنند تاثیر می گذارد.

بیماری لثه می تواند یک یا کل دندان ها را تحت تاثیر قرار دهد. بیماری لثه هنگامی که باکتری در پلاک ( پرده نازک وسخت و بی رنگی ) روی دندان بدون تغییر تشکیل شود موجب متورم شدن لثه ها می شود.

وقتی علت اصلی بیماری لثه میکروب پلاک باشد ، عوامل دیگری نیز می تواند سلامت لثه ها را به خطر بیاندازند. مطالعات اخیر نشان داده استفاده تنباکو یکی ازعوامل خطرناک مهمی است که پیشرفت و رشد بیماری لثه را موجب می شود. بعلاوه مطالعات نشان می دهند که فشارعصبی مقابله بدن را در برابر چنین عفونت های لثه ، سخت و دشوار می کند.