سکه دوزی

یکی از صنایع دستی تزئینی-کاربردی، «سکه دوزی» نام دارد. این هنر اگر چه فاقد نقوش و نگاره های خاص سوزن دوزی است، با این حال چون سکه ها به پارچه دوخته می شود، در گروه رودوزی ها قرار …

یکی از صنایع دستی تزئینی-کاربردی، «سکه دوزی» نام دارد. این هنر اگر چه فاقد نقوش و نگاره های خاص سوزن دوزی است، با این حال چون سکه ها به پارچه دوخته می شود، در گروه رودوزی ها قرار می گیرد. سکه دوزی عبارت است از دوختن انواع سکه، دکمه های سفید یا رنگی، صدف، خرمهره، قطعات ریز یا درشت آینه، پولک و... روی پارچه یا لباس. از این هنر برای تهیه روتختی، زینت دیوار اتاق، قسمت هایی از لباس، کیف و... استفاده می شود. سکه دوزی، دو نوع است یک نوع که برای آویختن ساخته می شود و اغلب مجموعه ای از اشکال لوزی، مربع و مثلث دارد که برای این کار پارچه را به شکل های مورد نظر انتخاب کرده، بنا به سلیقه خود به طرز زیبایی روی آن دکمه های سفید می دوزند و در لا به لای دکمه های دوخته شده آینه های کوچک و بزرگ و پولک قرار می دهند و شکلی بدیع به وجود می آورند که بیشتر برای فروش تولید می شود.

نوع دیگر سکه دوزی معمولا برای منازل خود هنرمندان تولید می شود و ساخت آن شکل به خصوصی دارد که روی قطعه ای بافته شده از پشم به طول تقریبی ۳ متر و عرض ۵۰ سانتی متر در متن طرح مورد نظر دکمه می دوزند. لا به لای دکمه ها خرمهره و آینه ها را جا داده، اطراف آن را می پوشانند و از طرف دیگر سراسر طول محصول را با منگوله هایی از پشم زینت می دهند. روش نگه داری آن حفاظت از رطوبت مداوم، حرارت و آتش، اشعه مستقیم و مداوم خورشید، سفید کننده های شیمیایی و اشیای نوک تیز و برنده است و برای شست و شوی آن بهتر است از روش خشک شویی استفاده شود.