مکانهای آموزشی فرخ شهر چهارمحال وبختیاری

ردیف دانشگاه دبیرستان پیش دانشگاهی هنرستان راهنمائی دبستان مهدکودک(پیش دبستانی ملاحظات
۱) پیام نور پسرانه شهیدصالحی پسرانه شهیدصالحی پسرانه شهید چهرازی پسرانه طالقانی …

ردیف دانشگاه دبیرستان پیش دانشگاهی هنرستان راهنمائی دبستان مهدکودک(پیش دبستانی ملاحظات

۱) پیام نور پسرانه شهیدصالحی پسرانه شهیدصالحی پسرانه شهید چهرازی پسرانه طالقانی شهیدسمیع (۱و۲) نهال اانقلاب

۲ ) پسرانه طاهرزاده پسرانه طاهرزاده پسرانه علم وصنعت پسرانه مدرس شهداء شهیدسمیع (۱و۲)

۳) دخترانه

شهید مظلوم دخترانه

شهید مظلوم دخترانه ستایش پسرانه۱۵خرداد شهید دانشور شهداء

۴ ) دخترانه الزهرا دخترانه الزهرا پسرانه مطهری شهید زاهدی شهید دانشور

۵ ) دخترانه شاهد دخترانه شاهد دخترانه امام خمینی شهید طاهری شهید زاهدی

۶ ) غیرانتفاعی المهدی غیرانتفاعی المهدی دخترانه ارشاد امامت شهید طاهری

۷ ) غیرانتفاعی موعود غیرانتفاعی موعود دخترانه نور آزادگان امامت

۸ ) غیرانتفاعی اندیشه دخترانه خدیجه آزادگان

۹ ) بنت الهدی (۱و۲) دخترانه خدیجه

۱۰ ) مریم بنت الهدی (۱و۲)

۱۱ ) آزادگان مریم

۱۲ ) بهارانقلاب آزادگان

۱۳ ) زهرا بهارانقلاب

۱۴ ) جنت زهرا

۱۵ ) غیرانتفاعی کوثر جنت

۱۶ ) غیرانتفاعی کوثر

عز ت الله سمیع قهفرخی