سیستم مرحله بندی بیماری ایدز

سازمان جهانی بهداشت روشی برای تعریف افراد HIV مثبت در مراحل مختلف بر اساس علائم بالینی دارد كه بعنوان سیستم مرحله بندی WHO برای عفونت و بیماری HIV شناخته می‌شود.سیستم مرحله بندی بیماری …

سازمان جهانی بهداشت روشی برای تعریف افراد HIV مثبت در مراحل مختلف بر اساس علائم بالینی دارد كه بعنوان سیستم مرحله بندی WHO برای عفونت و بیماری HIV شناخته می‌شود.سیستم مرحله بندی بیماری برای عفونت و بیماری HIV در نوجوانان و بالغین:

مرحله بالینی یك:

۱) بدون علامت

۲) لنفادنوپاتی منتشر و پایدار

مرحله بالینی دو:

۱) كاهش وزن كمتر از ۱۰% كل وزن بدن

۲) تظاهرات پوستی مینور مثل درماتیت سبورئیك، خارش، زخم های دهانی عودكننده، عفونت قارچی ناخن

هرپس زوستر در پنج سال گذشته

۳) عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی عود كننده مثل سینوزیت چركی و غیره

مرحله بالینی سه:

۱) كاهش وزن بیش از ۱۰% كل وزن بدن

۲) اسهال طول كشیده بدون توجیه( بیش از یك ماه)

۳) تب طول كشیده بدون توجیه ( مداوم یا گهگاهی) بیش از یك ماه

۴)برفك دهانی

۵) لوكوپلاكی پرزی دهانی

۶) سل ریوی در یك سال اخیر

۷) عفونت های باكتریایی شدید (‌پنومونی، پیومیوزیت)

مرحله بالینی چهار:

۱) سندروم تحلیل منتشر بدن

۲) پنومونی پنوموسیستیس كارینی

۳) توكسوپلاسموز مغز

۴) كریپتوسپوریدیوز و/یا ایزوسپوریازیس با اسهال برای بیش از یك ماه

۵) كریپتوكوكوز خارج ریوی

۶) بیماری سیتومگالو ویروسی ارگانی غیر از كبد، طحال، غدد لنفاوی

۷) عفونت با هرپس سیمپلكس پوستی مخاطی بیش از یك ماه یا احشایی برای هر مدت زمانی

۸) لوكوانسفالوپاتی پیشرونده چند كانونی

۹) كاندیدیاز مری، تراشه، برونش یا ریه

۱۰) مایكوباكتریوز آتیپیك منتشر

۱۱) سپتی سمی سالمونلای غیرتیفوئیدی

۱۲) سل خارج ریوی

۱۳) لنفوم

۱۴) ساركوم كاپوشی

۱۵) انسفالوپاتی HIV