قاب عکس

● وسایل مورد نیاز
▪ مقوا
▪ عکس
▪ رومیزی پلاستیکی قدیمی
▪ چسب
▪ قیچی
● طرز تهیه
مقوا را کمی بزرگتر از اندازه عکس و در اندازه دلخواه ببرید. سپس عکس را در قسمت وسط مقوا به گونه ای بچسبانید …

وسایل مورد نیاز

مقوا

عکس

رومیزی پلاستیکی قدیمی

چسب

قیچی

طرز تهیه

مقوا را کمی بزرگتر از اندازه عکس و در اندازه دلخواه ببرید. سپس عکس را در قسمت وسط مقوا به گونه ای بچسبانید که فاصله آن از اطراف به یک اندازه باشد. از رومیزی پلاستیکی قطعاتی یک شکل جدا کرده و با ترتیب و طرح دلخواه روی عکس بچسبانید. برای مثال می توانید دایره وسط رومیزی گرد را جدا کرده و با برش آن به چهار قسمت مساوی، چهارگوشه قاب را تزئین کنید.

علی شریفی