تبلیغات سیاسی

کتاب تبلیغات سیاسی (با رویکرد به فنون تبلیغات) تألیف دکتر حسن سبیلان اردستانی منتشر شد.
تبلیغات عبارت از بهره‌گیری کم و بیش عمدی، سیستماتیک و طراحی شده از سمبل‌ها که به طور …

کتاب تبلیغات سیاسی (با رویکرد به فنون تبلیغات) تألیف دکتر حسن سبیلان اردستانی منتشر شد.

تبلیغات عبارت از بهره‌گیری کم و بیش عمدی، سیستماتیک و طراحی شده از سمبل‌ها که به طور عمد توسط تلقین و تکنیک‌های روانی مناسب انجام می‌شد و با هدف تغییر و کنترل افکار، عقاید ارزش‌ها و در نهایت تغییر رفتار آشکار افراد، به سوی مسیر تعیین شده، همراه است.

هر علم عملی برای تحقق نیاز به اصول، اهداف، سیاست‌ها، استراتژی‌ها، برنامه‌ریزی [بلند مدت و کوتامدت] و درنهایت فنون [تاکتیک‌ها و تکنیک‌ها] دارد. کتاب حاضر معطوف به فنون تبلیغات سیاسی است، احمد روستا در خصوص فنون می‌گوید: شیوه‌ها و فوت و فن‌های ارائه‌ تبلیغ را تکنیک‌های Technic or Technique تبلیغات گویند و راه‌هایی را که بتوان تبلیغ را پیش برد، و ادامه‌ حیات آن را تضمین کرد، تا اثر بخشی خود را همچنان حفظ کند، تاکتیک Tactic تبلیغاتی می‌نامند.

تاکتیک تبلیغاتی شیوه‌های مبارزه در میدان تبلیغات بین افراد و گروه‌ها برای پیشبرد هدف‌های خویش است. تاکتیک تبلیغاتی راه و راهکارهای تبلیغاتی برای موفقیت و پیروزی در جنگ تبلیغاتی است که باعث می‌شوند تا اهداف زودتر و بهتر تحقق یابند. تاکتیک تبلیغات معرف چگونگی رقابت برای به دست آوردن سهم بیشتر از آراء شهروندان، حفظ وفاداری هم‌کیشان، ایجاد و تقویت حس اطمینان و اعتماد به شهروندان، جذب طرفداران، اشاعه اندیشه‌های جدید بین شهروندان و غیره است.

کتاب تبلیغات سیاسی به دو بخش تقسیم شده است.

بخش اول به تعریف تبلیغات سیاسی و ملزومات آن می‌پردازد و بخش دوم که عمده کتاب نیز می‌باشد به سه جزء کوچکتر؛

۱) فنون کلان،

۲) فنون متوسط و

۳) فنون خُرد می‌پردازد.

نویسنده در مقدمه این کتاب آورده است: تبلیغات در ایران از دو مشکل عمده در رنج است. ابتدا تعریف و شمول معنایی تبلیغات است که در این خصوص اکثر کسانی که اقدام به برنامه‌ریزی تبلیغاتی به‌خصوص در عرصه تبلیغات سیاسی می‌کنند، حیطه تبلیغات را مشخص نکرده و براساس تعاریف گوناگون پیش می‌روند که اکثر این برنامه‌های تبلیغاتی نیز با شکست مواجه می‌شود و در نتیجه نوعی بی‌اطمینانی به کارشناسان تبلیغات سیاسی در ایران دیده می‌شود. به‌همین دلیل سیاسیون سعی می‌کنند علاوه بر تمهیدات تبلیغاتی از تمهیدات غیرتبلیغاتی نیز به وفور استفاده کنند تا بتوانند بر رقبای خود فائق آیند.

ضعف کارشناسان در این حوزه، عدم اشراف کامل آن‌ها به تبلیغات به‌معنای عام و علوم مرتبط با آن می‌باشد. به تعبیر دیگر کارشناسان تبلیغات سیاسی به معدود کتاب‌ها و مقاله‌ها مراجعه می‌کنند و با تفکیک کامل تبلیغات سیاسی، تجاری و مذهبی از یکدیگر دانش خود را به حداقل کاهش می‌دهند که این تفکیک نامطلوب مشکلات زیاد و به تبع ناکارآمدی استراتژی و برنامه‌ریزی تبلیغات سیاسی را به‌همراه دارد. خوشبختانه در این حوزه به زبان فارسی کتب و مقالات مناسبی وجود دارد که با مطالعه آن‌ها می‌توان کاستی‌های موجود را رفع کرد.

دومین مشکل حوزه تبلیغات

فنون و تکنیک‌های تبلیغات است. باید گفت تاکنون در خصوص فنون تبلیغات سیاسی مجموعه‌ای گردآوری نشده و فنون مدون موجود نیز در اکثر کتاب‌ها و مقاله‌ها تکرار شده‌اند و طی سال‌های گذشته این فنون تکمیل نشده‌اند. به این ترتیب کارشناسان حوزه تبلیغات سیاسی تنها با تجربه و مطالعات شخصی می‌توانند فنون را بیاموزند و چون استفاده از فنون مربوط به بخش صف در یک تیم تبلیغاتی می‌باشد لذا بدیهی است که این افراد پس از مدتی یا ارتقاء می‌یابند و به حوزه ستاد منتقل می‌شوند و وظیفه تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی را متقبل می‌شوند و یا این که سرخورده شده و جای خود را به افراد جدید محول می‌نمایند و در نتیجه خلاء همیشه وجود دارد. بنابراین، گروه‌های تبلیغاتی با ضعف کامل دانش فنون تبلیغات مواجه هستند و دیده می‌شود که از تعداد معدود فنون مطرح در این حوزه برای اکثر فعالیت‌های تبلیغاتی استفاده می‌شود که این امر تاثیر تبلیغات سیاسی را به حداقل خود کاهش داده است. به خصوص برای گروه‌هایی که از امکانات تبلیغاتی کمتری نسبت به گروه های رقیب بهره‌مند هستند.

کتاب تبلیغات سیاسی(با رویکرد به فنون تبلیغات) در ۲۱۶ صفحه برای اولین‌بار با شمارگان یک هزار نسخه و به قیمت ۳۵۰۰ تومان توسط موسسه کتاب «مهربان نشر» (تلفن ۶۶۹۷۳۱۷۵) منتشر شده است. (در کتاب فروشی آگاه موجود می‌باشد