این دارو بر غشاء سلول عصبی به‌طور کامل مشخص نگشته است. قرص‌های روکش‌دار والپروات سدیم که در روده باز می‌شود حدود ۴ـ۱ ساعت پس از مصرف جذب می‌شوند. مصرف این دارو همراه با غذا موجب …

این دارو بر غشاء سلول عصبی به‌طور کامل مشخص نگشته است. قرص‌های روکش‌دار والپروات سدیم که در روده باز می‌شود حدود ۴ـ۱ ساعت پس از مصرف جذب می‌شوند. مصرف این دارو همراه با غذا موجب کاهش سرعت جذب دارو می‌گردد. ولی در میزان جذب اثری ندارد.

متابولیسم دارو عمدتاً کبدی است ـ زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت سرمی دارو ۴ ـ ۳ ساعت می‌باشد. غلظت درمانی آن در سرم متغیر است.

۱) در درمان حملات ساده یا کمپلکس صرع مصرف می‌شود ۲) والپروات سدیم به‌عنوان داروی کمکی در حملات چندگانهٔ صرعی از جمله صرع کوچک مصرف می‌شود ۳) این دارو به‌عنوان داروی اصلی در درمان حملات صرعی تونیک کلونیک (صرع بزرگ) مصرف شده است. [۱۱]

۱۱ـ اطلاعات و کاربردهای ایمنی داروهای ژنریک ایران ـ گروه پزشکان