گل آفتابگردان

انعطاف پذیری دسته ای از مواد مانند فوم، کودکان را برای شکوفایی خلاقیت های ذهنی شان یاری می دهد.
● وسایل مورد نیاز
▪ فوم زرد و سیاه
▪ یک عدد نی سبزرنگ
▪ مداد
▪ قیچی
▪ چسب
● طرز تهیه
سه …

انعطاف پذیری دسته ای از مواد مانند فوم، کودکان را برای شکوفایی خلاقیت های ذهنی شان یاری می دهد.

وسایل مورد نیاز

فوم زرد و سیاه

یک عدد نی سبزرنگ

مداد

قیچی

چسب

طرز تهیه

سه عدد ورقه فوم را در ابعاد ۱۶ ۱۶ سانتیمتر بریده و سپس آنها را دو بار از وسط تا کنید. حال تصویر گل آفتابگردان را مطابق شکل روی آن بکشید (قطر دایره وسط گل هشت سانتیمتر است) و سپس اطراف آن را ببرید. روی ورقه فوم مشکی نیز دایره ای به قطر هشت سانتیمتر کشیده و آن را قیچی کنید. گلبرگ ها را باز کرده و آنها را روی هم قرار داده و بچسبانید. دایره سیاه را نیز وسط آنها چسب بزنید. حال نی را از پشت به گل بچسبانید.

فهیمه عباسی