چگونگی شکل گیری سندروم کلاین فلتر

گاهی اوقات در مرحله تقسیم سلولی و درزمان انعقاد نطفه، با به‌هم خوردن نظم طبیعی مراحل تقسیم سلول اختلالاتی در کروموزومها ایجاد می‌شود بدین صورت که ممکن است یک یا چند کروموزوم …

گاهی اوقات در مرحله تقسیم سلولی و درزمان انعقاد نطفه، با به‌هم خوردن نظم طبیعی مراحل تقسیم سلول اختلالاتی در کروموزومها ایجاد می‌شود بدین صورت که ممکن است یک یا چند کروموزوم جنسی اضافه شود در این صورت این حالت به وقوع می‌پیوندد. یکی از اختلالات ، وجود کروموزوم x اضافی ، در فرمول »xy« بوده و به صورت xxy دیده می‌شود یعنی به جای یک x و یکy دو کروموزوم x و یک کروموزوم y دیده می‌شود. افرادی که فرمول کروموزومی آنها به صورت xxy است مبتلا به سندرم کلاین فلتر می‌باشند. (۱۶)

وجود سندرم کلاین فلتر xxy یا xxxy به نسبت ۱ /۵۰۰ یافت می‌شود، یعنی از هر پانصد مرد یکی دچار کروموزوم x اضافی می‌باشد. افراد مبتلا به سندرم کلاین فلتر از نظر ساختمان دچار حالت خواجگی مخصوص می‌باشند . معدل هوششان تقریبا ۸۳/۹ است ، هر چه کروموزوم x در فرمول ژنی بیشتر باشد، عقب ماندگی روانی عمیق‌تر و اختلالات و آشفتگی‌های ذهنی بیشتر خواهد بود. به همین جهت معدل متوسط هوش افرادی که دارای کروموزومهای xxxy می‌باشند برابر ۵۲/۲ است و آنهایی که xxxxy دارند ۳۵/۲ است. (۱۷)

بررسی‌های وسیع کورت براون، موزه، نیلسن، وهونتر، اثبات کرد که نفوذ قدرت سندرم کلاین فلتر در ایجاد حالت ضد اجتماعی و رفتارهای نابهنجار تا حدود %۳۶ افراد مبتلا به بیماری کلاین فلتر حالت ضد اجتماعی دارند.

فورسمن، هامبرت، موزیه‌ و کازی در اثر مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که سندرم کلاین فلتر در نزد مجرمان بیشتر از مردمان عادی دیده می‌شود. ۱۰ تا ۳۲ درصد از بزهکاران به آن دچار هستند، در حالی که %۲۳ درصد از مردم عادی فقط به آن مبتلا می‌شوند. در تحقیقات دانشمندان مشخص شد جرم مبتلایان به سندرم کلاین فلتر بیشتر دزدی، جرایم جنسی و آدمکشی است. (۱۸)

فورسمن و هامبرگ مطالعاتی برروی بیماران مذکر ۳ بیمارستان روانی برای پیدا کردن افراد کلاین فلتر انجام دادند. در طی این مطالعات به ده نفر از ۱۶۲۵ نفر مورد آزمایش برخوردند که دارای این سندرم بودند یعنی در واقع این رقمی که وجود داشت به ۱/۱۶۳ نفر بالغ می‌شد، این نفرات از نظر روانی دچار اختلالات مختلف روانی بودند که از جمله اختلال در قوه درک اختلال مانیک، دپرسیو، انواع اختلالات روان پریشی، انواع افسردگی ، اختلال شخصیت وسواسی و صرع را می‌توان ذکر کرد. همچنین تحقیق دیگری دو مرموت روی ۱۴ نوجوانی که دارای کروماتین مثبت ایمنی دارای کروموزوم x اضافی بودند و کلاین فلتر داشتند نشان داد که این افراد از نظر روانی افراد سالمی نیستند.

تحقیقات بسیار گسترده دیگری که توسط پنج نفر از دانشمندان انگلیسی انجام شد به خوبی نشان داد که قریب یک سوم از افرادی که به سندرم ک لاین فلتر دچارند مرتکب خشونت و جرم می‌شوند (۱۹)

طبق بررسی‌های انجام شده برروی ۹۲۴ زندانی انگلیسی توسط خانم کازی فقط ۲/۲۷ یعنی ۲۱ نفر از زندانیان دارای کروموزوم اضافی بوده‌اند (۲۰) با توجه به وجود زمینه مساعد تحقیقات نشان داده است که ا فراد مبتلا به کروموزوم اضافی خیلی زود دست به جرم زده و رفتاری ناثابت و متغیر الشکل دارند و معمولا جرم دزدی آنان بیش از سایر جرایم است . شخصیت این افراد بسیار زود مورد آسیب قرار گرفته و آنان را به مرز بیماری می‌رساند. (۲۱) طبق نظریه دانشمندان این افراد دارای اخلاق خشن و استعداد پرخاشگری و اعمال خشونت‌آمیز هستند ومیل به بزهکاری در آنها بیشتر از افراد معمولی است. در هر حال باید اذعان داشت با توجه به آمارهای ارائه شده ، نسبت جمعیت بزهکارانی که کروموزوم x اضافه دارند رقم ضعیفی می‌باشد، و بنابراین این اختلال نمی‌تواند توجیه کننده بزهکاری باشد و یا به عبارتی نمی‌تواند یک علت اساسی ارتکاب جرم به حساب آید هر چند زمینه مساعد را برای ارتکاب جرم ایجاد نماید.

پی نوشت ها:

-۱۶ کی‌نیا، مهدی، پیشیت، ص ۱۱۶، ۱۱۷ و ۱۲۶

-۱۷ مظلومان، رضا، پیشین، ص ۴۱

-۱۸ نجفی توانا ، علی، پیشین، ص ۱۶۰ و مظلومان ، رضا ، همان ، ص ۴۲

-۱۹ مظلومان، رضا، پیشین، ص ۴۸

-۲۰ نجفی توانا، علی، پیشین، ص ۱۶۰

-۲۱ شامبیانی ، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجونان ، انتشارات ژوبین، چاپ دهم، ص ۱۷۱