‌این آبشار تمام یخ ، در ارتفاع ۵۱۰۰ متری مسیر "دودکوه"، نزدیک قله دماوند قرار ‌گرفته است. هفت متر ارتفاع و سه متر قطر دارد و مدام نیز به قطر آن افزوده می ‌شود. علت تشکیل آن ناشی …

‌این آبشار تمام یخ ، در ارتفاع ۵۱۰۰ متری مسیر "دودکوه"، نزدیک قله دماوند قرار ‌گرفته است. هفت متر ارتفاع و سه متر قطر دارد و مدام نیز به قطر آن افزوده می ‌شود. علت تشکیل آن ناشی از ذوب برف های گودال بالای آن است که به هنگام گرمای ‌تابستان ، باریکه آبی را به وجود می آورد و از کنار آبشار یخی عبورمی کند‌.‌ این آب مدت کوتاهی دوام می آورد و بلافاصله منجمد می شود. این آبشار یکی از ‌آبشارهای عجیب و منحصربه فرد جهان است .‌