داود و سلیمان نبی ع

داود و پسر او سلیمان هر دو از انبیای بنی‌اسرائیل بودند و خداوند بزرگ توانایی علمی و عملی مهمی را به آن دو پیامبر(ع) داد. داود نبی(ع) آهن را بدون هیچ ابزاری خم می‌کرد زیرا خداوند …

داود و پسر او سلیمان هر دو از انبیای بنی‌اسرائیل بودند و خداوند بزرگ توانایی علمی و عملی مهمی را به آن دو پیامبر(ع) داد. داود نبی(ع) آهن را بدون هیچ ابزاری خم می‌کرد زیرا خداوند آهن را برای داود نرم کرده بود، موسیقی و الحان خواندن داود بی‌نظیر بود و هنوز بهترین خواندن را به نغمه داودی تشبیه می‌کنند این توانایی هنری نعمت الهی بود که خدا به داود نبی(ع) داد علاوه بر صدای خوش داود، مناجات او نیز مشهور است که کتاب زبور از مهمترین و برجسته‌ترین مناجات‌نامه‌های الهی است. خداوند بزرگ به سلیمان نبی(ع) که از آخرین پسران داود است علم و قدرت و ثروت بی‌نظیری داد که هنوز کسی به اندازه سلیمان نبی(ع) جامع این نعمت‌های الهی نیامده است. سلیمان نبی(ع) آگاه به وسیله اطلاع‌رسانی حیوانات یا همان زبان حیوانات بود او ارتشی کامل از جنیان در اختیار داشت بادها و توفان‌ها در تسخیر و تحت امر سلیمان بودند حکومت سلیمان بر بخش‌های وسیع کره‌زمین مستولی بود. خداوند می‌فرماید ما به داود و سلیمان دانش دادیم و آنان گفتند که حمد و سپاس خدایی را که ما را بر بسیاری از بندگان مومنش برتری داده است.

سلیمان نبی (ع) و فهم سخن مورچه

سلیمان وارث داود شد و خطاب به مردم گفت: «ای مردم زبان پرندگان به ما تعلیم داده شد و از هر چیزی به ما عطا شده است و به درستی که اینها همان فضل آشکار الهی است.» سپاهیان سلیمان از انسان و جن و پرندگان همه در حضور سلیمان نبی حاضر و جمع شدند به گونه‌ای که همه به نظم و انضباط آراسته بودند و به مناطق مختلف می‌رفتند با توجه به اینکه سلیمان از نیروی باد و سایر عوامل متافیزیکی مانند جنیان استفاده می‌کرد احتمال سفر هوایی بر مناطق خشکی و دریایی برای سلیمان و ارتش او متصور است. سلیمان در منطقه خشکی سرزمین مورچگان استقراریافتند مورچه‌ای خطاب به مورچگان گفت: ای مورچگان به خانه‌های‌تان داخل شوید تا سلیمان و سپاهیانش شما را پایمال نکنند در حالی که آنها نسبت به شما شعور و توجهی ندارند.

سلیمان سخن مورچه را شنید و معنای آن را فهمید سپس تبسم کرد و به محضر خدای بزرگ عرض کرد پروردگارا به من توفیق و الهام ده تا نعمتی که به من و پدر و مادرم دادی شکر کنم و عمل شایسته‌ای انجام دهم که تو آن را می‌پسندی و مرا به رحمت خود در میان بندگان نیکوکارت داخل کن.

سلیمان نبی (ع) و فهم سخن هدهد

سلیمان در حالی که با سپاهیانش در سرزمین مورچگان استقرار یافتند از حال پرندگان جویا شد و سراغ هدهد پرنده را گرفت و فرمود چه شده است مرا که هدهد را نمی‌بینم یا اینکه هدهد از غایبان است؟

در روایت آمده است که هدهد پرنده جهت تعیین موضع آب در زمین برای سلیمان نبی(ع) کار می‌کرد و به همین جهت سلیمان نبی(ع) سراغ هدهد را گرفت و او را نیافت و با تاکید فرمود او را عذابی شدید می‌کنم یا اینکه به طور قطع او را ذبح می‌کنم مگر اینکه هدهد برای من دلیل روشنی بیاورد. اینگونه کلمات سلیمان نبی(ع) که از بیان نورانی حضرت حق جلّ و علا نقل می‌شود دلالت بر ارتباطات کلامی و شعوری بین سلیمان و حیوانات و جنیان است که نه تنها همدیگر را درک می‌کردند بلکه حیوانات و جنیان در استخدام ارتش عظیم سلیمان نبی(ع) بودند. در قرآن آمده است سلیمان سرمایه و سلطنتی را از خدای بزرگ خواسته بودکه قبل و بعد از او به کسی از انبیا نداده و ندهد بنابراین ارتش و سلطنت و دارایی سلیمان در میان انبیا بی‌نظیر است.

دکتر احمد اسماعیل تبار