حفظ تعادل

تعادل داشتن در زندگی آنقدر اهمیت دارد که از همان لحظه های آغاز حرکت، راه رفتن، دویدن و دوچرخه سواری و ‎.‎.‎. باید مورد توجه قرار گیرد. دیدن کسی که در حال دوچرخه سواری است، لذت بخش …

تعادل داشتن در زندگی آنقدر اهمیت دارد که از همان لحظه های آغاز حرکت، راه رفتن، دویدن و دوچرخه سواری و ‎.‎.‎. باید مورد توجه قرار گیرد. دیدن کسی که در حال دوچرخه سواری است، لذت بخش است و بی گمان به ذهن هر کسی این گونه خطور می کند که دوچرخه سوار تا چه اندازه در حال انجام این تمرین احساس خوشایند و دلپذیری دارد، اما توجه به این مسئله که دوچرخه سواری بدون حفظ تعادل و ایجاد آن هرگز میسر نخواهد بود، می تواند مهمترین درس زندگی را به ما آموزش دهد؛ درسی که هیچگاه نباید آن را از یاد ببریم.
افراط و تفریط در حرکت هایی که در زندگی می کنیم، باعث می شود تا نه تنها از مسیر درست خارج شویم، بلکه باعث می شود تا تعادل خود را از دست بدهیم و سقوط کنیم.
به یاد داشته باشیم برای این که چرخ های حرکت مان از چرخیدن بازنایستد، برای این که همواره بتوانیم در حرکت باشیم، باید تعادل داشتن را در زندگی از یاد نبریم.

نیما سینایی