قاب عکس با چوب بستنی

● وسایل مورد نیاز
▪ چوب بستنی (به تعداد لازم)
▪ رنگ
▪ تلق
▪ چسب حرارتی
▪ مقوا
● طرز تهیه
دو عدد چوب بستنی را کنار یکدیگر قرار داده و آنها را به هم بچسبانید. این کار را سه مرتبه دیگر …

وسایل مورد نیاز

چوب بستنی (به تعداد لازم)

رنگ

تلق

چسب حرارتی

مقوا

طرز تهیه

دو عدد چوب بستنی را کنار یکدیگر قرار داده و آنها را به هم بچسبانید. این کار را سه مرتبه دیگر تکرار کنید تا چهار عدد چوب بستنی دو تایی داشته باشید. حال آنها را به گونه ای به هم بچسبانید که یک قاب عکس بسازند.حال می توانید روی قاب را با استفاده از چوب بستنی، صدف دریایی، مهره تزئینی و.‎.‎. تزئین کنید.

پس از آن روی قاب را با استفاده از رنگ دلخواه کاملاً پوشانده و اجازه دهید تا خشک شود. سپس تلق را که به اندازه قاب عکس جدا کرده اید به پشت آن بچسبانید. تکه ای مقوا به همان اندازه بریده و سه ضلع آن را از کناره ها به تلق چسب بزنید. عکس را از میان ضلع چهارم رد کرده و درون قاب جای دهید.

فرشته علیزاده