پل رودخانه کشکان رود

این بنا در محلی که راه باستانی <شاپور خواست< - >طرهان> از آن می گذشته ساخته ‌شده است. در متون تاریخی از آن به عنوان <کژکی> یاد شده است. طول پل حدود ۳۲۰ ‌متر و عرض هریک از دو چشمه شرقی …

این بنا در محلی که راه باستانی <شاپور خواست< - >طرهان> از آن می گذشته ساخته ‌شده است. در متون تاریخی از آن به عنوان <کژکی> یاد شده است. طول پل حدود ۳۲۰ ‌متر و عرض هریک از دو چشمه شرقی آن ۲۰/۲۳ متر است. ارتفاع آن در بالاترین‌ قسمت ۲۶ متر و در کوتاه‌ترین قسمت ۱۰ متر است. در حال حاضر از دوازده طاق پل، سه دهنه آن تخریب شده است و بقیه هنور سالم هستند .قسمتی از پایه های آن باسنگ‌های ‌بزرگ وحجاری شده ساخته شده‌اند. مواد و مصالح آن از سنگ، گچ و آجر می‌باشد . در جوار این پل بقایای سه پل دیگر از دوره های گذشته وجود دارد که با مشخصات‌پل‌های ساسانی قابل مقایسه هستند . ‌