اضطراب و راههای درمان‌

خوانندگان عزیز؛ ممکن است شما با افرادی روبه‌رو شوید که می‌گویند: عضله‌های بدنم درد می‌کند، دلشوره عجیبی دارم. میل به غذا ندارم و اشتهایم کم شده است. ضربان قلب من تند، ‌تند می‌زند. …

خوانندگان عزیز؛ ممکن است شما با افرادی روبه‌رو شوید که می‌گویند: عضله‌های بدنم درد می‌کند، دلشوره عجیبی دارم. میل به غذا ندارم و اشتهایم کم شده است. ضربان قلب من تند، ‌تند می‌زند. انگار قلبم از جا کنَده است. اینها همه نشانه‌های اضطراب هستند.

اضطراب احساس ناخوشایندی است که شخص در خود حس می‌کند.

یعنی شخص احساس تهدید از چیزی که وجود ندارد، می‌کند. روان‌شناسان اضطراب را نوعی انتظار همراه با ترس از احتمال خطری می‌دانند. خطری که در حال حاضر مشاهده نمی‌شود و واقعیت ندارد.

ولی این بیماری تأثیر نامطلوبی برذهن شخص مضطرب گذاشته و آرامش درونی وی را از او گرفته است.

شخص مضطرب براوضاع و احوال خود تسلط ندارد. طبق تحقیقات انجام شده، این بیماری یا اختلال در بعضی از اعضای خانواده‌ها مشاهده شده است و دست‌کم از هر صدنفر چهار نفر به این بیماری دچار هستند.‌

راه‌های درمان اضطراب:

برای درمان این بیماری باید به روانشناس مراجعه کرد. او با روان‌درمانی و اصلاح رفتار، اضطراب افراد را برطرف می‌کند.

تهیه و تنظیم: اسد اسدی‌