سبک هرم وارونه

در شیوه سبک هرم وارونه برای نگارش خبر بخشهای مختلف رویداد بر اساس ترتیب وقوع و اهمیت آنها نوشته می شود و به اینصورت که مهمترین قیمت خبر در ابتدای خبر می آید و هر چه از ابتدای خبر …

در شیوه سبک هرم وارونه برای نگارش خبر بخشهای مختلف رویداد بر اساس ترتیب وقوع و اهمیت آنها نوشته می شود و به اینصورت که مهمترین قیمت خبر در ابتدای خبر می آید و هر چه از ابتدای خبر دور شویم از اهمیت مطالب کاسته می شود بطوریکه کم اهمیت ترین قسمت خبر در انتها قرار می گیرد.

مزایای سبک هرم وارونه:

در سبک هرم وارونه چون خلاصه مهمترین قسمت خبر در ابتدای آن می آید بنابراین مخاطب برای دریافت آن مهمترین مطالب خبری زمان کمتری را صرف می کند بنابراین کمتر خسته می شود هم چنین با نگارش خبر به سبک هرم وارونه کار تیتر زدن آسان می شود در سبک وارونه باعث می شود که حس کنجکاوی مخاطب را برمی انگیزد در سبک هرم وارونه هم چنین باعث می شود که صفحه آرایی بصورت آسان و ساده انجام شود.

معایب سبک هرم وارونه :

یکی از مهمترین کاستی های سبک هرم وارونه این است که اعمال نظر خبرنگار با دست اندر کاران در حذف یا برجسته کردن قسمتهایی از خبر به مراتب بیش از سایر سبکها است هم چنین در این شیوه ممکن است مخاطب از دنبال کردن بقیه خبرها منصرف شود.

سهیلا ذکایی

zoka.blogfa.com