با هواگیری شوفاژها می توان بهره وری آنها را تا حداکثر ممکن افزایش داده و از این طریق در مصرف سوخت صرفه جویی کرد. علاوه بر این که محیط خانه نیز گرم تر خواهد شد.

مرتضی قائم پناه