ساحل دریا

‌● چرا جزر و مد به وجود می‌آید؟
ماه به کمک خورشید جزر و مد را به وجود می‌آورد. یعنی آب دریاها و اقیانوس‌ها را به طرف خود می‌کشد. وقتی که ماه آب را به سمت خود می‌کشد، آب اقیانوس‌ها …

‌● چرا جزر و مد به وجود می‌آید؟

ماه به کمک خورشید جزر و مد را به وجود می‌آورد. یعنی آب دریاها و اقیانوس‌ها را به طرف خود می‌کشد. وقتی که ماه آب را به سمت خود می‌کشد، آب اقیانوس‌ها بالا می‌آید که به آن مد می‌گوییم. وقتی که آب اقیانوس پایین می‌رود. می‌گوییم جزر شده است.

چرا در همه جا ساحل ماسه‌ای وجود ندارد؟

وقتی ساحل ماسه‌ای به‌وجود می‌آید که امواج و باد سنگ‌ها و صخره‌های ساحل را به ماسه تبدیل می‌کنند. این کار هزاران سال طول می‌کشد! وقتی که سنگ‌ها و صخره‌ها به هم‌دیگر مالیده می‌شوند، کم‌کم به دانه‌های شن و ماسه ریز و کوچک تبدیل می‌شوند.

چرا هنگام جزر جلبک‌های روی صخره‌ها این قدر لیزند؟

این دسته از جلبک‌ها فقط به خاطر خیس بودنشان نیست که لیزند.

مادّه چسبنده‌ای روی این جلبک‌ها وجود دارد که باعث می‌شود پیش از بالا آمدن آب دریا در مقابل نور خورشید خشک نشوند و از بین نروند.

آیا جزیره‌ها مثل کشتی شناورند؟

نه، به هیچ‌وجه! جزیره‌ها قطعه‌هایی از زمین هستند. جزیره‌های نزدیک خشکی قبلاً به ساحل چسبیده‌ بودند، اما کم‌کم دریا بخش‌های کم‌ارتفاع ساحل را پوشاند و باعث جدا شدن این قطعه‌های زمین از یکد‌یگر شد.

بهتر است بدانی!

جزر و مدهم در دریاها به‌وجود می‌آید هم در اقیانوس‌ها. فقط هرچه دریا کوچک‌تر باشد، جزر و مد بی‌اهمیت‌تر است.

مثلاً در دریای مدیترانه در هر بار جزر و مد آب به اندازه چند سانتی‌متر بالا و پایین می‌رود، در نتیجه جزر و مد این دریا به خوبی دیده نمی‌شود.

منبع: دایرهًْ المعارف پاسخ به چراهای من

مترجم: مهناز عسگری