جملات کوتاه انگیزشی

▪ با استعداد متوسط اما پشتکار متوسط به هر چه بخواهید می رسید.
▪ اگر در کارها جدیت به خرج ندهید بی استعدادترین افراد مصمم و با اراده از شما پیشی می گیرند.
▪ کارتان را آغاز کنید توانایی …

با استعداد متوسط اما پشتکار متوسط به هر چه بخواهید می رسید.

اگر در کارها جدیت به خرج ندهید بی استعدادترین افراد مصمم و با اراده از شما پیشی می گیرند.

کارتان را آغاز کنید توانایی انجامش به دنبال می آید.

خداوند به هر پرنده ای دانه ای می دهد ولی آنرا داخل لانه اش قرار نمی دهد.

اثر کمرنگ ترین نوشته ها بیشتر از قویترین حافظه هاست.

مردان شجاع فرصت می آفرینند و ترسوها و ضعیفان منتظر فرصت می نشینند.

تغییرات غیراصولی هرج و مرج ایجاد می کند و تغییر نکردن پوسیدگی است.

گوش شنوا زیر بنای مهارتهای ارتباطی است.

دشوارترین قدم همان قدم اول است.

هرگز چیزی تغییر نیافته این ماییم که عوض می شویم.

برای شنا کردن در جهت مخالف رودخانه سختکوشی لازم است وگرنه هر ماهی مرده ای می تواند در جهت آب شنا کند.

آن قدر شکست خوردن را تجربه کنید تا شکست دادن را بیاموزید.

رمز سلامتی قرار دادن کمی هیجان به جای آسایش است.

کتاب معلمی است که بدون عصا و تازیانه ما را تربیت می کند.

فردی که به خود اطمینان دارد محتاج تعریف دیگران نیست.

آنچه هستید بهتر شما را معرفی می کند تا آنچه می گویید.

از فعالیتهای بزرگ نهراسید زیرا هر فعالیت بزرگی را می توان به فعالیتهای کوچکتر تقسیم کرد.

همواره به خاطر داشته باشید آخرین کلید باقی مانده شاید بازگشاینده در قفل باشد.