‌عمارت باغ ایلخانیباغ ایلخانی از بناهای محمد قلی خان ایلخان قشقایی است که در محله میدان شاه واقع شده است. این باغ یکی از فضاهای سبز دوره قاجاریه است که ساختمان کهنسال، عمارت قدیمی و دیدنی دارد. …

باغ ایلخانی از بناهای محمد قلی خان ایلخان قشقایی است که در محله میدان شاه واقع شده است. این باغ یکی از فضاهای سبز دوره قاجاریه است که ساختمان کهنسال، عمارت قدیمی و دیدنی دارد. در محوطه این باغ یک عمارت کلاه فرنگی وجود دارد.‌