کاج مطبق

کاج مطبق از انواع گیاهان تزئینی با برگ های سوزنی و زیبا است که به راحتی می توان آن را در فضای آپارتمان پرورش داد.
برای کاشت این گیاه نیاز به گلدانی در اندازه بزرگ است. گلدان ها …

کاج مطبق از انواع گیاهان تزئینی با برگ های سوزنی و زیبا است که به راحتی می توان آن را در فضای آپارتمان پرورش داد.

برای کاشت این گیاه نیاز به گلدانی در اندازه بزرگ است. گلدان ها را از خاک سبک، به همراه خاک برگ، مواد آلی و شن پر کرده و نهال را در آن بکارید.

توصیه می شود محل قرار دادن گلدان ها، نزدیک پنجره و در نورگیرترین قسمت آپارتمان باشد. اگر چه این گیاه در سایه نیز رشد می کند، اما نور خورشید در رشد بهتر و سریع تر گیاه نقش دارد.

آبیاری گیاه کاج مطبق باید هر روز و بطور منظم انجام شود. دقت کنید خاک گیاه قبل از آبیاری مجدد مرطوب باشد.

استفاده از کودهای مایع هر پنج هفته یک بار در رشد گیاه مؤثر است.

بابک افخمی