مشکلات قضایی در خانواده

امیدواریم که در زندگی تان کمتر به مشکل بر بخورید اما خیلی از مسائل و مشکلات پیش آمده اجتناب ناپذیر است ، اگر در داخل خانواده مشکلات قضایی و حقوقی برایتان ایجاد شد ، این بخش در …

امیدواریم که در زندگی تان کمتر به مشکل بر بخورید اما خیلی از مسائل و مشکلات پیش آمده اجتناب ناپذیر است ، اگر در داخل خانواده مشکلات قضایی و حقوقی برایتان ایجاد شد ، این بخش در حد توان با مقالات خود در خدمت شماست.

امید واریم که بتوانیم در کنارتان و کمکتان باشیم :

قبل از تعیین مهریه بخوانید!

رفتارها و برخوردهای خانواده «عروس» و «داماد» از زمان آشنایی تا روزی که دو خانواده در مجلسی به نام‌« بله بران» بر سر مسائل و موضوع‌های مختلف مرتبط با تشکیل زندگی مشترک زوج‌های جوان بحث می‌کنند ، معمولا شکل و شمایلی مودبانه دارد. هر دو خانواده با مهربانی با هم تعامل می‌کنند.

آن ها فقط به دنبال خوشبختی دو جوان هستند و می‌خواهند هرچه زودتر زندگی مشترک آن ها «سر» بگیرد ، اما وقتی پای مسائل مالی به میان می‌آید ، معمولا شکل رفتارها تغییر می‌کند و هر یک از طرفین تلاش می‌کنند تا شرایط خود را به شکلی مودبانه و محترمانه به طرف مقابل تحمیل کنند.

خانواده و مشکلات قضایی

خانواده به عنوان یکی از اعضا و ارکان جامعه نقش مهم و انسان سازی در هر جامعه را ایفا می کند لذا دعوا در خانواده مانند هر دعوای حقوقی یا جزایی دیگر باید مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد.

در این میان گاه افراد خانواده بدون توجه به حقوق و تکالیف متقابل نسبت به یکدیگر فضای آرام و صمیمی این بنیان را خدشه دار کرده و با پایمالی حقوق یک یا همه اعضا زمینه ی ظهور دعوا را فراهم ساخته که گاه جز با نیروی قهر و اجبار پایانی ندارد .

سن ازدواج و پیگرد قانونی

۱) ازدواج با کسی که به سن قانونی نرسیده مجازات کیفری دارد این در حالی است که از نظر حقوقی نیزازدواج در کمتر از سن قانونی ممنوع است .

۲) ازدواج با دختری که به سن بلوغ رسیده اما شرط صحت ازدواج که همان نکاح در سن ۱۳ سال تمام قمری است را بدون اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح که از جمله مفاد مندرج در قانون ۱۰۴۱ ق.م است را ندارد جرم دانسته وبرای آن مجازات حبس وجزای نقدی در نظر گرفته است .

نام زدن دختر و پسر برای هم

نامزدی در قانون ، وعده و قرار ازدواج است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. این موضوع در حالی است که صیغه عقدی منعقد نشده است.

نامزدی مدت زمان میان خواستگاری و عقد نکاح است که دو خانواده خود را در این زمان مهیّای مراسم عقد کرده و یا در این مدت به تحقیق و بررسی بیشتر نسبت به یکدیگر می پردازند.

گرد آوری: ندا داوودی