آویز لباس با کاموا

● وسایل مورد نیاز
▪ نخ کاموا در رنگ های مورد نظر
▪ قیچی
▪ چسب
● طرز تهیه
برای تهیه این کاردستی باید به تعداد آویزها، توپ کاموایی درست کنید. برای درست کردن توپ کاموایی باید نخ کاموا …

وسایل مورد نیاز

نخ کاموا در رنگ های مورد نظر

قیچی

چسب

طرز تهیه

برای تهیه این کاردستی باید به تعداد آویزها، توپ کاموایی درست کنید. برای درست کردن توپ کاموایی باید نخ کاموا را حداقل ۵۰ بار دور سه یا چهار انگشت دست بپیچید.

سپس حلقه را به آرامی از دست خارج کرده و قسمت وسط آن را با نخ دیگری محکم کرده و گره بزنید. سپس با قیچی دو طرف حلقه را بچینید تا شکل رشته به خود بگیرد. سپس رشته ها را با دست باز کنید تا به شکل توپ کاموایی درآید. حال توپ را روی آویز چسبانده و اجازه دهید خشک شود.

[ندا افرا