بیایید کمی در مورد آداب مردم فرانسه بدانیم

فرانسوی ها خیلی دوست دارند با دستهایشان صحبت کنند . در اینجا بعضی از رایج ترین واژگان آن را معرفی می کنیم :
▪ حلقه کردن یک یا چند انگشت بر روی شقیقه به معنی این است که (( یارو دیوانه …

فرانسوی ها خیلی دوست دارند با دستهایشان صحبت کنند . در اینجا بعضی از رایج ترین واژگان آن را معرفی می کنیم :

حلقه کردن یک یا چند انگشت بر روی شقیقه به معنی این است که (( یارو دیوانه است )) معمولاً با یک ابراز تمسخری هم همراه است .

گرفتن بینی در مشت و چرخاندن آن به طور ساختگی دلالت می کند بر اینکه (( یارو مسته )) .

بوسیدن نوک انگشتان به معنی (( بامزه است )) خواه در سر میز غذا باشد خواه در مورد شخصی در حال گذشتن از خیابان .

پائین کشیدن گونه راست با دست راست در ناحیه زیر چشم به معنی این است که (( باورم نمی شود )) .

حلقه " OK " که با نزدیک کردن و تماس نوک انگشت شست و سبابه درست می شود به معنی (( عالی )) است مخصوصاً اگر با غنچه کردن لبها همراه شود .

همچنین رو به پائین گرفتن انگشت شست معنای بسیار بدی دارد رو به بالا گرفتن انگشت شست به معنای عالی است .

پاک کردن پیشانی یا فقط ناحیه رستنگاه مو به معنی این است که (( تا اینجا سیرم )) .

نوازش کردن گونه راست با پشت انگشتان انگار که ریش خود را نوازش کنی به معنی (( عجب آدم مو دماغی )) است .

مالیدن نوک انگشتان به هم طوری که انگشت شست بالا باشد انگار که پارچه ای لمس می کنید ، به معنی (( گران )) است .

همه انگشتان با هم با یک حرکت رو به آسمان به معنی (( می ترسم )) یا (( می ترسد )) است . که با یک بوسه برعکس همراه با صدای (( پوف )) معنی توهین آمیز دارد و تقریباً معادل (( گور پدرت )) است .

همان صدای (( پوف )) با حرکتی که انگار با دست راست چیزی را از بالای شانه مخالف پرتاب کنی به معنی (( هیچی نیست ، من از او بهترم )) است .

مشت کردن دست راست و به سمت بیرون دراز کردن بازو و سپس شکستن آن از آرنج با مچ دست چپ معادل بلند کردن انگشت میانی در جاهای دیگر ، یا به معنی (( گور تو گم کن ))‌ است .

مشت کردن دست و تکان دادن ملایم آن در مقابل سینه غالباً به وسیله مردها استفاده می شود و به معنی (( آدم نفهمی )) است .

قراردادن انگشتان صاف بر روی لبها با چشمان باز به معنی (( آی ، اشتباه کردم )) است . در این حالت به کار نبردن کلام ضروری است .

تکان دادن انگشتان دست راست در مقابل سینه به معنی شگفتی و هیجان زیاد است . در حالت مثبت یا منفی فرقی نمی کند و به نحوی شایسته با عبارت (( اوه له له )) نیز همراه است .

بالا گرفتن شانه ها یا همان بالا انداختن کلاسیک فرانسوی ها به معنی (( مسخره است )) میباشد .

از آنجایی که فرانسویان به طور مرتب بدون کلام با هم صحبت می کنند بسیار بیشتر از آنچه گفتیم از این قبیل حرکات خواهید دید . و این بخش شگفت آوری از میراث مدیترانه ای آنهاست و نمایش بزرگی است که در خیابان ها و کافه ها شاهد آن خواهید بود . به همین دلیل است که در جیب گذاشتن دست ها بی ادبی محسوب می شود مخصوصاً اگر در هنگام گفتگو باشد . و شاید به همین دلیل باشد که دست دادن نزد فرانسویان این قدر اهمیت دارد .

نویسنده : سالی آدامسون تیلور